Nyhet

Danmark förändrar miljözonerna och slopar klistermärket i rutan

Nyhet

I sommar förändras miljözonsreglerna i Danmark. Miljözoner finns i dagsläget i Frederiksberg i Köpenhamn, Ålborg, Odense och Århus.

I maj 2019 fattades beslut om att tillträde skulle regleras genom årsmodellen på tunga fordon, men efter lobbyarbete från transportnäringen i Danmark kommer det istället att baseras på fordonets Euroklass. Beslut om de nya skrivningarna i lagstiftningen kommer att fattas i början av juni.

Från och med 1 juli 2020 gäller minst Euro V eller EEV för att köra in i miljözonerna. Detta kommer att skärpas ytterligare den 1 januari 2022 när endast fordon som uppfyller Euro VI kommer vara tillåtna. Eftermonterade partikelfilter är godkända.

Det gröna miljözonsmärket som använts i Danmark kommer att försvinna i och med de nya reglerna och istället kommer kontrollen att göras genom automatisk avläsning av registreringsskylten. Det kommer att upprättas ett register dit utländska fordon som kör i Danmark ska anmälas, men hur detta kommer gå till är ännu inte klart utan det politiska beslutet inväntas först.

När Sveriges Bussföretag får kännedom om de nya rutinerna kommer de att kommuniceras till medlemmarna via Buss-info samt i databasen Bussregler land för land.