Ny kampanj om ansvarsfullt resande i turistbuss

Det har nog inte gått någon förbi att Coronapandemin har slagit hårt mot bussbranschen och framförallt mot företagen inom turist- och beställningstrafiken respektive expressbussarna, den kommersiella linjetrafiken.

TombussBannertrygghetapsis.png

Nu har de senaste månadernas restriktioner från myndighetshåll börjat att lätta något, men det finns fortfarande en stor oro bland resenärerna för att välja bussen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar de som vill resa att välja ett färdsätt med platsbokning, vilket öppnar upp för bussföretagen att kunna genomföra resor, åtminstone inom Sverige – men på ett ansvarsfullt sätt.

- Vi ser att efterfrågan har ökat på bussresor och därför är det viktigt att vi som bransch tar vårt ansvar för att genomföra resorna på ett ansvarsfullt sätt och minska smittspridningen. Det kommer att ta tid att återuppbygga förtroendet hos resenärerna och därför lanserar vi ett material som underlättar för våra medlemsföretag att agera på ett ansvarsfullt sätt, berättar Oscar Sundås, branschutvecklare turist- och beställningstrafik och kommersiell linjetrafik på Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretag gick för några veckor sedan ut med råd och tips kring hur medlemsföretagen som kör turist- och beställningstrafik och kommersiell linjetrafik kan agera för att minska smittspridningen och genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt. Detta kompletteras nu med ett antal budskap och ett faktaunderlag kring säkert turistbussresande som bussföretagen kan använda i kommunikation och marknadsföring. Förra året togs en liknande kampanj fram kring klimatsmart resande i turistbuss. Delar av materialet är en förmån för medlemmarna i Sveriges Bussföretag.

- Vi ser detta underlag som en bra grund att utgå från när företagen succesivt skall starta igång sin verksamhet igen under sommaren och hösten. De erfarenheter vi fått hittills, exempelvis kring att arbeta tillsammans med besöksmålen för att hela resan skall bli säker, är mycket positiva. Det går att resa och uppleva nya saker tillsammans även i dessa tider, avslutar Oscar Sundås.

Läs mer om kampanjen här