Nyhet

Utsläppen från vägtrafiken minskar

Nyhet

Utsläppen från vägtrafiken fortsätter att minska, det visar de preliminära utsläppssiffrorna för 2019 som Trafikverket och Transportstyrelsen redovisar. Bakom minskningen ligger bland annat en föryngrad fordonsflotta och en ökad mängd biodrivmedel.

De preliminära utsläppssiffrorna för 2019 pekar på att utsläppen från vägtrafiken minskade med 2 procent jämfört med 2018. Minskningen innebär att utsläppen från vägtrafiken nu är 22 procent lägre än 2010 och 25 procent lägre än högstanoteringen 2007.

Sedan 2010 har trafiken med personbilar ökat med 9 procent, men under samma period har utsläppen minskat med 16 procent. Den tunga trafiken har sedan 2010 ökat med 7 procent, men här har lastbilarnas utsläpp minskat med hela 31 procent.

”Förklaringen är att effekten av energieffektivisering och ökad andel förnybar energi har varit större än effekten av den ökande trafiken”, står att läsa i rapporten.