Nyhet

Fler tjejer söker transporttekniska utbildningar

Nyhet

Antalet elever som söker gymnasieskolans transporttekniska utbildningar ökar samtidigt som fler kvinnliga elever söker sig till programmet. Det visar TYAs Skolledarenkät som presenterades i dagarna.

Att fler elever söker fordons- och transportprogrammet är ett välkommet besked för en bransch med stort rekryteringsbehov, det behövs både förare, tekniker och mekaniker över hela landet och det är helt avgörande att få upp elevantalet på gymnasieskolans utbildningar. 

”Ett växande intresse för transporttekniska utbildningar är en framgång. Vi vet att elever som har gått fordons- och transportprogrammet i regel får jobb direkt efter gymnasiet, något få branscher kan erbjuda”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning, Transportföretagen. 

Transportföretagen rankar kompetensförsörjning som en av branschens viktigaste frågor och tuffaste utmaningar och arbetar därför aktivt både nationellt och regionalt för att förbättra förutsättningarna för företagen att kunna rekrytera, för fler och starkare utbildningar och framförallt även med att få fler att få kännedom om branschen och vilka utbildningar, yrken och karriärvägar den ger. 

”Genom TYA och på egen hand satsar vi stenhårt på att ungdomar i högstadieålder ska få vetskap och kunskap om transportbranschens olika yrken och karriärvägar inför gymnasievalet. Bland annat har vi sedan drygt 1,5 år en sajt Vi kör! som riktar sig mot ungdomar och där vi med film berättar om branschen, samtidigt som vi aktivt besöker skolor”, säger Caj Luoma. 

Extra glädjande är det att fler kvinnliga elever söker sig till gymnasieskolans transportutbildningar. 

”Vi strävar efter att nå ökad jämställdhet i transportbranschen och därför är det särskilt glädjande att antalet kvinnor söker sig till transportutbildningarna. I takt med den teknikutveckling branschen genomgår, erbjuder den en mera attraktiv arbetsmiljö och mera varierade arbetsuppgifter vilket är en fördel för att få fler kvinnor att vilja söka sig till branschen”, säger Caj Luoma.

Fakta på TYAs rapport:  Antalet sökande till gymnasiets transportutbildning fortsätter att öka och trenden med fler kvinnliga elever håller i sig. Andelen tjejer i årskurs 2 är i dag 27,3 procent, och 21 skolor redovisar över 35 procent tjejer på transportutbildningen. Det är de högsta uppmätta siffrorna sedan TYA började göra sin Skolledarenkät 2011.

Läs mer här