Nyhet

Lägst antal omkomna i modern tid

Nyhet

Transportstyrelsen presenterade i mitten av augusti uppgifter om antalet omkomna i trafiken under de första sju månaderna 2020. Dessa visar att antalet omkomna i juli månad var det lägsta i modern tid (18 personer). Det kan också konstateras att för januari till och med juli månad 2020 var antalet förolyckade väsentligt lägre jämfört med motsvarande månader 2019.

För perioden januari – juli 2020 omkom 114 personer i vägtrafiken enligt uppgifter från myndigheten. I jämförelse med samma tid 2019 är det 14 personer färre. En mer detaljerad bild av statistiken för innevarande år ger vid handen att 8 personer av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 3 på motorcykel, 3 i lätt lastbil samt att 4 var fotgängare och cyklister. 5 bilister och 2 motorcyklister omkom i singelolyckor, medan 2 bilister och 1 motorcyklist omkom i mötesolyckor.

Transportstyrelsen säger vidare att det är det andra året i rad som antalet omkomna är det lägsta jämfört med tidigare år. Sommarmånaderna är dessvärre annars en period på året som är särskilt olycksdrabbad. Sett över tid har medelantalet omkomna under juli månad de fem senaste åren (2015 – 2019) varit 32 personer. Under de senaste 12 månaderna (augusti 2019 - juli 2020) har 208 personer omkommit i vägtrafiken. För de senaste föregående 12 månaderna (augusti 2018 - juli 2019) är antalet omkomna 276 personer

-          Det är inte acceptabelt att någon ska förolyckas i trafiken, säger Erik Risberg, branschutvecklare på Transportföretagen. Detta är grunden i Nollvisionen som är målsättningen för det trafiksäkerhetsarbete som bedrivs i landet. Utvecklingen visar emellertid att det arbete som bedrivs av många, vilket inkluderar de insatser som görs av våra medlemsföretag, går åt rätt håll. Det finns tack vare detta goda förutsättningar att vi ska kunna nå det uppsatta etappmålet i Nollvisionen om högst 220 dödade i trafiken detta år.