Nyhet

Kammarrätten ger tullen bakläxa - återbetalningar att hämta

Nyhet

Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar ansett att det saknas förutsättningar att ta ut tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 i § tullagen (2016:253), eftersom det inte finns någon skyldighet för den ansvarige för transiteringsförfarandet att lämna en skriftlig eller elektronisk tulldeklaration till ledning för beslut om tull.

Den som har varit ansvarig för transiteringsförfarandet och som har debiterats tulltillägg med stöd av 5 kap. 9 § i tullagen kan nu därför begära omprövning av beslutet

Läs mer om Tullverkets beslut och hur du går tillväga för att söka återbetalning på Tullverkets hemsida.