Nyhet

Nytt beslut om undantag från Kör- och vilotider

Nyhet

Transportstyrelsen har idag den 9 april kommit med nya beslut om undantagen från kör- och vilotider. Undantagen som först var tänkta att gälla 16 mars 2020 och 30 dagar framåt kommer att förlängas från den 15 april till 31 maj 2020. Ta del av dessa nya beslut på Transportstyrelsens hemsida.