Johan Ericson

Chef regionverksamheten

Malin Cedergren

Förhandlare arbetsrätt, Malmö

Michelle Sohrabi Kharazi

Förhandlare arbetsrättsjurist, Malmö

Sven Grahn

Förhandlare arbetsrättsjurist, Växjö

Tommy Nilsson

Förhandlare arbetsrätt, Malmö