Hans Johansson
Hans Johansson
Förhandlare arbetsrätt, Stockholm
Telefonikon 08 762 71 16
Johan Ericson
Johan Ericson
Chef regionverksamheten
Telefonikon 0470 74 84 28
Ulrika Egervall
Ulrika Egervall
Förhandlare arbetsrättsjurist, Stockholm
Telefonikon 08 762 71 35