Hanna Felix

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Jerry Hedanius

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Johan Ericson

Chef regionverksamheten

Therese Magnusson

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg