Sofia Franssén
Sofia Franssén
Förhandlare arbetsrättsjurist, Örebro
Telefonikon 019 19 57 43
Urban Sternefors
Urban Sternefors
Förhandlare arbetsrätt, Örebro
Telefonikon 019-195742