Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-
Anders Josephsson
Anders Josephsson
Näringspolitisk expert
Telefonikon 08 762 71 72
Anna Grönlund
Anna Grönlund
Branschchef Sveriges Bussföretag
Telefonikon 08 762 71 74
Christina Gisselberg
Christina Gisselberg
Assistent samhällspolitik
Telefonikon 08 762 71 51
Eric Tedesjö
Eric Tedesjö
Branschchef Hamn och Infrastruktur
Telefonikon 08 762 71 54
Erik Risberg
Erik Risberg
Branschutvecklare
Telefonikon 08 762 71 76
Fredrik Kämpfe
Fredrik Kämpfe
Branschchef Flyg
Telefonikon 08 762 71 36
Håkan Nilsson
Håkan Nilsson
Branschchef Transportindustriförbundet
Telefonikon
Karin Atthoff
Karin Atthoff
Näringspolitisk expert
Telefonikon 08 762 71 33
Lars Annerberg
Lars Annerberg
Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet
Telefonikon 08 762 71 57
Maria Lindh
Maria Lindh
Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter
Telefonikon 08 762 71 15
Mårten Bergman
Mårten Bergman
Transportekonom
Telefonikon 08 762 71 13
Nils Paul
Nils Paul
Näringspolitisk expert Flyg
Telefonikon 08 762 71 58
Oscar Sundås
Oscar Sundås
Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik
Telefonikon 08 762 66 75
Stefan Back
Stefan Back
Ansvarig EU- och transportpolitik
Telefonikon 08 762 71 32
Sten Storgärds
Sten Storgärds
Jurist
Telefonikon 08 762 71 11
Susanne Karlsson
Susanne Karlsson
Biträdande avdelningschef samhällspolitik
Telefonikon 023 580 44
Tina Thorsell
Tina Thorsell
Chef samhällspolitik, branschchef väg
Telefonikon 08 762 71 14
Ywonne Karlsson
Ywonne Karlsson
Kommunikatör, Sveriges Bussföretag, föräldraledig
Telefonikon 08 762 71 89

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.