Anders Josephsson

Näringspolitisk expert

Ann Landerholm

Projektledare/assistent samhällspolitik

Anna Grönlund

Branschchef Sveriges Bussföretag

Berit Johansson

Konsult Regional samordnare

Eric Tedesjö

Branschchef Hamn och Infrastruktur

Erik Risberg

Branschutvecklare

Fredrik Kämpfe

Branschchef Flyg

Håkan Nilsson

Branschchef Transportindustriförbundet

Johan Dufva

Näringspolitisk expert

Lars Annerberg

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet

Love Hansson

Näringspolitisk expert

Maria Lindh

Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter

Mårten Bergman

Transportekonom

Niclas Thorselius

Kommunikationschef

Oscar Sundås

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik

Stefan Back

Ansvarig EU- och transportpolitik

Susanne Karlsson

Biträdande avdelningschef samhällspolitik

Tina Thorsell

Chef samhällspolitik, branschchef väg

Victoria Barrsäter

Näringspolitisk expert Flyg

Yasemin Celebi

Kommunikatör Sveriges Bussföretag