Sofia Franssén

Förhandlare arbetsrättsjurist, Örebro

Sofie Nilsson

Förhandlare arbetsrättsjurist

Susanne Karlsson

Biträdande avdelningschef samhällspolitik

Sven Grahn

Förhandlare arbetsrättsjurist, Växjö

Therese Magnusson

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Thomas Ericsson

Branschutvecklare kompetensförsörjning

Tina Thorsell

Chef samhällspolitik, branschchef väg

Tomas Tärnfors

Branschutvecklare kompetensförsörjning

Tommy Nilsson

Förhandlare arbetsrätt, Malmö

Ulrika Egervall

Förhandlare arbetsrättsjurist, Stockholm

Urban Sternefors

Förhandlare arbetsrätt, Örebro

Victoria Barrsäter

Näringspolitisk expert Flyg

Yasemin Celebi

Kommunikatör Sveriges Bussföretag