Maria Lindh

Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter

Maria Löfvendahl

Ekonomichef

Maria Sjölin Karlsson

Regionalt verksamhetsansvarig kompetensförsörjning

Maria Svanberg

Arbetsmiljöexpert

Mattias Holmqvist

Pressansvarig

Mattias Olsson

Digital kommunikatör

Michael Axelsson

Branschutvecklare kompetensförsörjning

Michael Lannhagen

Ansvarig medlemsvärvning

Michelle Sohrabi Kharazi

Förhandlare arbetsrättsjurist, Malmö

Minna Rahko

Web Manager

Mira Hjelm Östh

Förhandlare arbetsrättsjurist

Mohammed Al Kamil

Näringspolitisk expert

Mårten Bergman

Transportekonom

Niclas Thorselius

Kommunikationschef

Oscar Sundås

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik

Petra Enmalm

Förhandlare arbetsrättsjurist

Rasmus Norring

Förhandlare arbetsrättsjurist

Rebecka Stendahl

Förhandlare arbetsrättsjurist

Rose-Marie Olsson

Assistent kompetensförsörjning

Ruben El Mardini

Medlemsvärvare