Jerry Hedanius

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Joacim Rudebeck

Styrelse- och stämmokoordinator

Joakim Johansson

Content Manager

Johan Dufva

Näringspolitisk expert

Johan Ericson

Chef regionverksamheten

Johan Grauers

Förhandlingschef Hamn

Johan Nohall

Förhandlare arbetsrätt

Johanna Linder

Branschutvecklare kompetensförsörjning

Jonas Åberg

Förhandlare arbetsrätt, Umeå

Karoline Edlund

Förhandlare arbetsrättsjurist

Kristina Dahlman

Medlemsadministratör

Lars Annerberg

Branschutvecklare Sveriges Bussföretag

Lena Engstrand

Grafisk formgivare

Linda Räfsbäck

Förhandlingschef Flyg

Linda Stenström

Branschutvecklare kompetensförsörjning

Linn Siden

Förhandlingschef Buss

Love Hansson

Näringspolitisk expert

Malin Cedergren

Förhandlare arbetsrätt, Malmö

Malin Weidenhaijn

Förhandlare arbetsrättsjurist

Marcus Dahlsten

Vd