Joakim Johansson
Joakim Johansson
Content Manager
Telefonikon 08 762 71 44
Johan Dufva
Johan Dufva
Näringspolitisk expert
Telefonikon 08 762 71 88
Johan Ericson
Johan Ericson
Chef regionverksamheten
Telefonikon 0470 74 84 28
Johan Grauers
Johan Grauers
Förhandlingschef Hamn
Telefonikon 08 762 71 06
Johan Nohall
Johan Nohall
Förhandlare arbetsrätt
Telefonikon 08 762 71 59
Johanna Linder
Johanna Linder
Branschutvecklare kompetensförsörjning
Telefonikon 08 762 71 45
Jonas Åberg
Jonas Åberg
Förhandlare arbetsrätt, Göteborg
Telefonikon 031 62 94 22
Karoline Edlund
Karoline Edlund
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 18
Kristina Dahlman
Kristina Dahlman
Medlemsadministratör
Telefonikon 08 762 71 62
Lars Andersson
Lars Andersson
Senior förhandlare Sjöfart
Telefonikon 031 62 95 39
Lars Annerberg
Lars Annerberg
Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde upphandlad linjetrafik, skolskjuts, miljö, teknik och tillgänglighet
Telefonikon 08 762 71 57
Lena Engstrand
Lena Engstrand
Grafisk formgivare
Telefonikon 08 762 71 23
Linda Räfsbäck
Linda Räfsbäck
Förhandlingschef Flyg
Telefonikon 08 762 71 91
Linda Stenström
Linda Stenström
Branschutvecklare kompetensförsörjning
Telefonikon 08 762 71 67
Linn Siden
Linn Siden
Förhandlingschef Buss
Telefonikon 08 762 71 79
Lisa Bergström
Lisa Bergström
Assistent arbetsgivarservice
Telefonikon 08 762 71 43
Malin Cedergren
Malin Cedergren
Förhandlare arbetsrätt, Malmö
Telefonikon 040 35 25 06
Malin Weidenhaijn
Malin Weidenhaijn
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 64
Marcus Dahlsten
Marcus Dahlsten
Vd
Telefonikon 08 762 71 40
Maria Lindh
Maria Lindh
Näringspolitisk expert, EU-rätt och transporter
Telefonikon 08 762 71 15