Fredrik Holmberg
Fredrik Holmberg
Förhandlare arbetsrätt, Göteborg
Telefonikon 031 62 95 42
Fredrik Kämpfe
Fredrik Kämpfe
Branschchef Flyg
Telefonikon 08 762 71 36
Görel Johansson
Görel Johansson
Projektledare/eventansvarig
Telefonikon 08 762 71 87
Hanna Alsén
Hanna Alsén
Biträdande avdelningschef, förhandlingschef Motor och Drivmedel
Telefonikon 08 762 71 52
Hanna Björklund
Hanna Björklund
Central förhandlare
Telefonikon 08 762 71 93
Hanna Felix
Hanna Felix
Regional förhandlare
Telefonikon 031 62 94 01
Hans Johansson
Hans Johansson
Förhandlare arbetsrätt, Stockholm
Telefonikon 08 762 71 16
Helena Nilsson
Helena Nilsson
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 98
Heléne Johansson
Heléne Johansson
Ansvarig medlemsservice och CRM
Telefonikon 08 762 71 30
Henrik Olander
Henrik Olander
Processjurist
Telefonikon 08 762 71 41
Henrik Tegel, föräldraledig
Henrik Tegel, föräldraledig
Förhandlare arbetsrättsjurist, Falun
Telefonikon 023 580 42
Håkan Filipsson
Håkan Filipsson
Pressansvarig
Telefonikon 08 762 71 78
Håkan Nilsson
Håkan Nilsson
Branschchef Transportindustriförbundet
Telefonikon 073 855 05 00
Ingrid Benzinger
Ingrid Benzinger
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 82
Ingrid Krogius
Ingrid Krogius
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 42
Jan Arvidsson
Jan Arvidsson
Arbetsmiljöexpert
Telefonikon 08 762 71 39
Jan Bergman
Jan Bergman
Arbetsrättschef
Telefonikon 08 762 71 70
Jennie Banér
Jennie Banér
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 60
Jerry Hedanius
Jerry Hedanius
Förhandlare arbetsrätt, Göteborg
Telefonikon 031 62 95 25
Joacim Rudebeck
Joacim Rudebeck
Styrelse- och stämmokoordinator
Telefonikon 08 762 71 61