Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-
Erika Falk
Erika Falk
Assistent arbetsgivarservice
Telefonikon 08 762 71 22
Eva Ohlsson
Eva Ohlsson
Koordinator kompetensförsörjning
Telefonikon 031 62 95 40
Fredrik Holmberg
Fredrik Holmberg
Förhandlare arbetsrätt, Göteborg
Telefonikon 031 62 95 42
Fredrik Kämpfe
Fredrik Kämpfe
Branschchef Flyg
Telefonikon 08 762 71 36
Göran Arkler
Göran Arkler
Branschchef Spedition
Telefonikon 070 976 53 85
Hanna Alsén
Hanna Alsén
Biträdande avdelningschef, förhandlingschef Motor och Drivmedel
Telefonikon 08 762 71 52
Hans Johansson
Hans Johansson
Förhandlare arbetsrätt, Stockholm
Telefonikon 08 762 71 16
Helena Nilsson
Helena Nilsson
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 98
Heléne Johansson
Heléne Johansson
Ansvarig medlemsservice och CRM
Telefonikon 08 762 71 30
Henrik Olander
Henrik Olander
Processjurist
Telefonikon 08 762 71 41
Henrik Tegel
Henrik Tegel
Förhandlare arbetsrättsjurist, Falun
Telefonikon 023 580 42
Ingrid Benzinger
Ingrid Benzinger
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 82
Jan Arvidsson
Jan Arvidsson
Arbetsmiljöexpert
Telefonikon 08 762 71 39
Jan Bergman
Jan Bergman
Arbetsrättschef
Telefonikon 08 762 71 70
Jennie Banér
Jennie Banér
Förhandlare arbetsrättsjurist, föräldraledig
Telefonikon 08 762 71 60
Jerry Hedanius
Jerry Hedanius
Förhandlare arbetsrätt, Göteborg
Telefonikon 031 62 95 25
Joacim Rudebeck
Joacim Rudebeck
Styrelse- och stämmokoordinator
Telefonikon 08 762 71 61
Joakim Johansson
Joakim Johansson
Content Manager
Telefonikon 08 762 71 44
Johan Ericson
Johan Ericson
Chef regionverksamheten
Telefonikon 0470 74 84 28
Johan Grauers
Johan Grauers
Förhandlingschef Hamn
Telefonikon 08 762 71 06

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.