Erik Wikström

Förhandlare arbetsrättsjurist

Erika Falk

Assistent arbetsgivarservice

Eva Ohlsson

Koordinator kompetensförsörjning

Eva Sternander

Assistent arbetsgivarservice

Fredrik Holmberg

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Fredrik Kämpfe

Branschchef Flyg

Görel Johansson

Projektledare/eventansvarig

Hanna Alsén

Biträdande avdelningschef, förhandlingschef Motor och Drivmedel

Hanna Björklund

Förhandlare arbetsrättsjurist

Hanna Felix

Förhandlare arbetsrätt, Göteborg

Hans Johansson

Förhandlare arbetsrätt, Stockholm

Helena Wenne

Förhandlare arbetsrättsjurist

Heléne Johansson

Ansvarig medlemsservice och CRM

Henrik Tegel

Förhandlare arbetsrättsjurist, Falun

Håkan Nilsson

Kontaktperson Transportindustriförbundet

Ingrid Benzinger

Processjurist, förhandlare

Ingrid Krogius

Förhandlare arbetsrättsjurist

Jan Arvidsson

Arbetsmiljöexpert

Jan Bergman

Arbetsrättschef

Jennie Banér

Förhandlare arbetsrättsjurist