Johan Ericson

Chef regionverksamheten

Sofia Franssén

Förhandlare arbetsrättsjurist, Örebro

Urban Sternefors

Förhandlare arbetsrätt, Örebro