Anders Josephsson

Näringspolitisk expert

Andreas Modig

Chefsjurist

Anki Engström

Utbildningsadministratör

Ann Landerholm

Projektledare/assistent samhällspolitik

Ann-Sofie Frank

Controller

Anna Edén

Redovisningsekonom

Anna Grönlund

Branschchef Sveriges Bussföretag

Anna Mosveen

HR-chef

Annika Nordin

Avdelningschef arbetsgivarservice och juridik. Förhandlingschef Väg och Sjöfart

Caj Luoma

Chef kompetensförsörjning

Carina Wiman Brataas

Vd-assistent

Elisabeth Holming-Schiller

Chef verksamhetsstöd

Emma Strömberg

Förhandlare arbetsrätt, Östersund

Eric Tedesjö

Branschchef Hamn och Infrastruktur

Erik Risberg

Branschutvecklare

Erik Wikström

Förhandlare arbetsrättsjurist

Erika Falk

Assistent arbetsgivarservice

Eva Ohlsson

Koordinator kompetensförsörjning

Eva Sternander

Assistent arbetsgivarservice