Anders Josephsson
Anders Josephsson
Näringspolitisk expert
Telefonikon 08 762 71 72
Andreas Modig
Andreas Modig
Chefsjurist
Telefonikon 08 762 71 09
Anki Engström
Anki Engström
Utbildningsadministratör
Telefonikon 08 762 71 81
Ann Landerholm
Ann Landerholm
Projektledare/assistent samhällspolitik
Telefonikon 08 762 71 19
Ann-Sofie Frank
Ann-Sofie Frank
Controller
Telefonikon 08 762 71 49
Anna Edén
Anna Edén
Redovisningsekonom
Telefonikon 08 762 71 53
Anna Grönlund
Anna Grönlund
Branschchef Sveriges Bussföretag
Telefonikon 08 762 71 74
Anna Mosveen
Anna Mosveen
HR-chef
Telefonikon 08 762 71 75
Annika Nordin
Annika Nordin
Avdelningschef arbetsgivarservice och juridik. Förhandlingschef Väg och Sjöfart
Telefonikon 08 762 71 68
Caj Luoma
Caj Luoma
Chef kompetensförsörjning
Telefonikon 08 762 71 56
Carina Wiman Brataas
Carina Wiman Brataas
Vd-assistent
Telefonikon 08 762 71 05
Christina Asplund
Christina Asplund
Arbetsmiljöexpert
Telefonikon 08 762 71 27
Elisabeth Holming-Schiller
Elisabeth Holming-Schiller
Chef verksamhetsstöd
Telefonikon 08 762 71 08
Emma Strömberg
Emma Strömberg
Förhandlare arbetsrätt, Östersund
Telefonikon 08 762 71 94
Eric Tedesjö
Eric Tedesjö
Branschchef Hamn och Infrastruktur
Telefonikon 08 762 71 54
Erik Risberg
Erik Risberg
Branschutvecklare
Telefonikon 08 762 71 76
Erik Wikström
Erik Wikström
Förhandlare arbetsrättsjurist
Telefonikon 08 762 71 63
Erika Falk
Erika Falk
Assistent arbetsgivarservice
Telefonikon 08 762 71 22
Eva Ohlsson
Eva Ohlsson
Koordinator kompetensförsörjning
Telefonikon 031 62 95 40