Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Validering

Validering innebär att en person får sina kunskaper och erfarenheter erkända oavsett hur hen har förvärvat dem. Branschvalideringen genomförs genom ett teoretiskt och praktiskt prov, där validanden testas på kvalifikationskraven, dvs de krav som ställs på yrkesrollen. Validanden får ett kvalifikationsbevis eller ett valideringsintyg med kompletterande utbildningsinsatser.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.