Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Praktisk arbetsrätt

Utbildningen behandlar de viktigaste lagarna på arbetsrättens områden och aktuella kollektivavtal. Det innefattar exempelvis anställningsavtalets ingående, anställningsformer, medbestämmandelagen, arbetstidens förläggning, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist.

Vem är kursen till för?

Kursen riktar sig till medlemmar som tillämpar följande kollektivavtal: 

  • Transportavtalet
  • Motorbranschavtalet
  • Bussbranschavtalet
  • Hamn-stuveriavtalet
  • Sjöbefäl samt manskap

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.