Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Digitala utbildningar

  • Anställningsformer & arbetstider  - kollektivavtalsbaserad
  • Löneadministration - Kollektivavtalsbaserad
  • Arbetsskyldighetens omfattning & arbetsbrist
  • Kör- och vilotider
  • Övergång av verksamhet
  • Uppsägning pga. personliga skäl
  • Arbetsrättslig grundkurs

Du hittar dem i Transportföretagens kalendariun här!

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.