Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Arbetsrättslig grundkurs

Kursen motsvarar de delar av vår kurs i Praktisk Arbetsrätt som utgår från generell arbetsrättslig lagstiftning och inte enskilda kollektivavtal. En utbildning för dig som vill veta mer om arbetsrättens grunder och de viktigaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare. Genomgången omfattar bl.a. ingående och avslut av anställning, förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och lagstiftningen rörande semester och sjukfrånvaro.

Vem är kursen till för?

Kursen riktar sig till alla medlemmar oberoende av förbund.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.