Evenemang

Konflikthantering

Chef och ledarskap

En utbildning i hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer.

Innehåll

  • Insikter om mig själv utifrån den tjänst jag utför/använder.
  • Känna till mina viktigaste behov som styr mig som person.
  • Kommunicera rakt och klart med människor
  • Känna till mina egna konflikthanteringsstilar för att kunna hantera kunder/medarbetare på bästa sätt.
  • Kunskap om hur konflikter kan uppstå med kunder, uppdragsgivare och medarbetare.

Målgrupp

Chef, arbetsledare med personalansvar eller HR.

Mer information

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

I kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch. Eventuell resa och logi bokas och betalas av deltagaren. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Vi anordnar kursen i samarbete med Trä- och Möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, IKEM och Livsmedelsföretagen. 

Har du frågor om utbildningen, kontakta Anki Engström, tel 08 762 71 81 eller skicka e-post utbildning@transportforetagen.se

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se