Utbildningar och seminarier

Vi anordnar regelbundet utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö och löneadministration samt seminarier om näringspolitiska frågor. Utbildningarna riktar sig till dig som är medlem. Använd gärna filtreringsfunktionen för att sortera innehållet.

Vill du veta mer om företagsanpassade utbildningar? Kontakta oss på utbildning@transportforetagen.se

13 träffar
 • Seminarier

  Frukostseminarium om förändringarna i LAS m.m.

  Frukostseminarium om de förändringar i LAS som börjar tillämpas den 1 oktober i år.

 • Arbetsrätt

  Anställningsformer och arbetstider

  Digital utbildning om Tjänstemannaavtalens bestämmelser om anställningsformer och arbetstidens förläggning.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrättslig grundkurs

  Utbildning för dig som vill veta mer om arbetsrättens grunder och de viktigaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare.

 • Arbetsrätt

  Arbetsrättslig grundkurs

  Digital utbildning för dig som vill veta mer om arbetsrättens grunder och de viktigaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare.

 • Chef och ledarskap

  Chefen i hetluften

  Lär dig bli skickligare på att hantera och lösa olika konfliktsituationer. Vi varvar praktiska tips med interaktiva övningar.

 • Arbetsrätt

  Förhandlingsteknik

  Förhandlingsteknik för medarbetare i våra medlemsföretag som kommer i kontakt med fackliga förhandlingar och tvisteförhandlingar.

 • Chef och ledarskap

  Konflikthantering

  En utbildning i hur man kommunicerar med kunden/medarbetaren i konfliktsituationer.

 • Chef och ledarskap

  Ny som ledare

  En utbildning för dig som är ganska ny i ledar- chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

 • Arbetsmiljö

  Praktiskt Arbetsmiljöansvar

  Digital utbildning. Kraven från myndigheter, kunder och egen personal ökar ständigt. - Vad behöver jag kunna som chef?

 • Arbetsmiljö

  Praktiskt Arbetsmiljöansvar

  Kraven från myndigheter, kunder och egen personal ökar ständigt. - Vad behöver jag kunna som chef?

 • Arbetsrätt

  Uppsägning arbetsbrist

  Digital utbildning om de regler du behöver förhålla dig till vid uppsägning av personal på grund av arbetsbrist.

 • Arbetsrätt

  Uppsägning personliga skäl

  Digital utbildning som ger handfasta tips på hur du ska agera om en anställd missköter sig, har samarbetssvårigheter eller presterar dåligt.