Case Study 1 (export)

 • 1

  EORI-nummer säkerställs i exportlandet

 • 2

  Sänd in utökad exportdeklaration (inkluderat Säkerhetsdeklaration för export)

 • 3

  Exportbevis kan erhållas i efterhand efter begäran i mail

  Då till tke.goteborg.utforselbekraftelse@tullverket.se samt att kod 30400 då ska ha uppgetts i exportdeklarationen.

 • 4

  MRN för klarerad exportdeklaration anges -

  tillsammans med detaljerade sändningsuppgifter (tullinformation) i bokningen till rederiet (fn DFDS alternativt ClnD).

 • 5

  I förekommande fall ersätts p 4 ovan med MRN -

  för konsoliderad transitdeklaration avsänd som Godkänd Avsändare från egen terminal alternativt startad enligt normalförfarande (”exporttransit” från hamn är ej tillämpligt) .

 • 6

  Vid uppstart av transitering hos Tullverket Arendal -

  ska trailern finnas tillgänglig för kontroll och plombering utanför tullexpeditionen

 • 7

  Access-kod (A-kod) erhålls -

  när samtliga sändningar på bokningen har registrerats med MRN.

 • 8

  8. A-kod krävs för insläpp till hamnområdet Port 6 och erhålls i Port Entry

 • 9

  För chaufförer med ”permanentkort” -

  används en A-kod skapat av bokningsnummer + trailernummer (Releasenummer + enhetsnummer)

 • 10

  TAD mailas till roroid@gotroro.com Port Entry med MRN och trailernumret i ämnesfältet

  a. avseende DFDS Customer Service mailas detta även till got-ukbookings@dfds.com

  b. avseende ClnD infogas TAD i bokningen

 • 11

  Vid ankomst Immingham -

  ansvarar chaufför för att dokumentet presenteras Brittiska tullen och att gränspassage registreras i samband med anlöp.

 • 12

  För sändningar som inte åtföljs av TAD -

  ska annan tullprocedur initieras vid ankomst Immingham. För företag med sändningar innehållande restriktionsvaror, t ex livsmedel, levande djur samt andra varor som kräver tillstånd/licenser, tag först kontakt med berörd myndighet för komplett information om vad som gäller för handel med UK efter årsskiftet.