Transportföretagens närvaro i Almedalen 2023

Transportföretagens mingel i Almedalen

Vi är glada över att bjuda in dig till en kväll med möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter inom transportsektorn.

Detta är en utmärkt möjlighet att möta nya spännande personer som delar intressen och ambitioner för framtidens transporter.

Vi ser fram mot att träffa dig och tillbringa en kväll tillsammans fylld av inspiration och nya erfarenheter om utvecklingen inom transportsektorn. Vi kommer bjuda på buffé med god mat och dryck. Varmt välkommen!

Datum: 30 juni 2023
Tid: kl 20:00 - 22:00,
Plats: Svenskt Näringslivs trädgård

Läs mer och anmäl dig här!

Tisdag den 27 juni

Kl 15.00 till 16.00

Hur skapar vi en fossilfri vägtrafik?

I december ska regeringen presentera sin klimathandlingsplan. Går det att nå våra klimatmål med en sänkt reduktionsplikt?

Arrangör: Transportföretagen

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård

Medverkande:

Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Per Kågeson, fil dr, miljö- och styrmedelsanalytiker
Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot, Moderaterna
Elin Söderberg, riksdagsledamot, Miljöpartiet
Emma Wiesner, europaparlamentariker, Centerpartiet
Anders Josephsson, moderator, Transportföretagen

Mer info: finns på Almedalens hemsida

Onsdag den 28 juni

kl 09.30-11.00

Uppkopplade och självkörande vägfordon – hur når vi dit?

Transportsektorns digitalisering kommer att göra hela vårt samhälle grönare, säkrare och mer resurseffektivt. Men hur når vi dit? Vilken teknik och uppkoppling krävs? Vad behöver politiken göra för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att digitalisera och koppla upp vägtrafiken?

Arrangör: Ericsson

Plats: Tranhusgatan 6, S:t Clemens ruin

Medverkande:

Erik Ekudden, teknikchef (CTO), Ericsson
Ulrika Heie, ordf. riksdagens trafikutskottet, Centerpartiet
Maria Stockhaus, ledamot i riksdagens trafikutskott, Moderaterna
Gunilla Svantorp, ledamot i riksdagens trafikutskott, Socialdemokraterna
Daniel Helldén, ledamot i riksdagens trafikutskott, Miljöpartiet
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef, Transportföretagen
Tomas Ohlson, teknikchef (CTO), Einride
Catherine Löfquist, hållbarhetschef, Bring
Magnus Aschan, moderator, Teknikministeriet

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 10.15-11.00

Industriavtalen – har det levererat?

Den svenska modellen med Industriavtalet i spetsen har tjänat Sverige väl. Modellen har levererat stärkt konkurrenskraft, reallöneökningar och stabilitet – även i kristider. Nu blickar vi framåt. Hur ska Industriavtalet leverera även kommande årtionden, med de samhällsutmaningar som väntar?

Arrangör: Industriarbetsgivarna

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård

Medverkande:

Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Pontus Georgsson, förbundsordförande, Pappers
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet, SvD
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer
Irene Wennemo, generaldirektör, Medlingsinstitutet
Per Widolf, förhandlingschef, Industriarbetsgivarna
Jörgen Huitfeldt, moderator

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 12.00-13.00

Luften som motorväg – är autonoma drönare svaret på framtidens logistikutmaningar?

Luften är en resurs för hållbara och effektiva transporter i städer och på landsbygden. Vad har drönarna för plats i framtidens fossilfria mobilitetslösningar? Och vad krävs för att vi ska kunna använda det undre luftrummet för varu- och persontransporter, blåljusverksamhet och sjukvårdslogistik?

Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun

Plats: Trappgränd 4/S:t Hansgatan 16

Medverkande:

Rasmus Lundqvist, forskare, autonoma system, Rise
Billy Josefsson, enheten för forskning och innovation, Luftfartsverket
Fredrik Kämpfe, branschchef, Transportföretagen
Jonas Nilsson, vd, Norrköping Science park
Karin Klingenstierna, Moderator

Mer info finns på Almedalens hemsida

29 juni

Kl 09.45-10.20

Utbyggnad av publik laddinfrastruktur – hur ökar vi tempot?

Arrangör: Drivkraft Sverige
Plats: Hamnplan 5, Övre plan

Elektrifieringen spelar en viktig roll för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle. Laddinfrastrukturen i Sverige byggs ut i rask takt. Vilka lärdomar kan vi dra så här långt och vad krävs för att öka takten ytterligare?

Medverkande:

Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef, Transportföretagen
Kristofer Fröjd, Senior Vice President, Strategy & Business Development, Ellevio AB
Johan Söderberg, Director Fuel & E-Mobility, Circle K
Thomas Schölin, Vice-VD, Drivkraft Sverige

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 10:15 - 11:00

Den gröna omställningen ställer nya krav på kompetensförsörjningen

Flera stora industrisatsningar innebär ett ökat behov av kompetens. Beräkningar visar redan på ett stort kompetensunderskott som måste pareras. Samtidigt förutsätter svensk industris konkurrenskraft och fortsatta utveckling effektiva och fungerande transporter.

Arrangör: Transportföretagen, Industriarbetsgivarna

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård 

Medverkande:
Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna
Christer Bruzelius, Destination Gotland
Karin Comstedt Webb, vice vd, Heidelberg Materials Sverige
Caroline Helmersson Olsson, Riksdagsledamot (S), Utbildningsutskottet
Oliver Rosengren, Riksdagsledamot (M) Arbetsmarknadsutskottet, Utbildningsutskottet, Finansutskottet

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 11.30-12.10

Vilka är sjöfartsnäringarnas utmaningar kopplat till hållbarhet och säkerhet?

Den senaste tidens samhällsutveckling har varit föränderlig. Flera utomstående faktorer såsom pandemi och ett Europa i oro och krafttag för att göra stora miljö-, och infrastruktursatsningar påverkar sjöfartsnäringarna. Hur ser olika aktörer på läget just nu?

Arrangör: Maritimt Forum, Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Sveriges Hamnar

Plats: Hamngatan 1, trädgården, Gotlandsbolaget trädgård Maritima mötesplatsen

Medverkande:

Rebecca Dalén, Skärgårdsredarna
Eric Tedesjö, Transportföretagen

Mer info finns på Almedalens hemsida

30 juni

Kl 08:00 - 08:45

Hur skapar vi förutsättningar för fossilfritt flyg? 

Sverige är ett stort land i Europas periferi som behöver goda förbindelser för fortsatt samhällsutveckling. Men hur skapar vi förutsättningar för flygets omställning samtidigt som vi behåller god tillgänglighet och flygets fördelar? När flyger vi fossilfritt?

Arrangör: Transportföretagen Flyg, SAS, BRA, Norwegian

Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård

Mer info finns på Almedalens hemsida

09:00 - 09:50

Är bussen lösningen för en kapacitetsstark kollektivtrafik?

Hur bygger vi kapacitetsstark kollektivtrafik för en hållbar framtid? Målet är kortare restid, mindre trafik och socioekonomiska fördelar. Hur gör våra nordiska grannar som idag använder sig av lösningar inom BRT (Bus Rapid Transport) och hur ser de på nyttan med lösningen?

Arrangör: Sveriges Bussföretag, Mobility Sweden

Plats: Skeppsbron 1

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 13.00-13.45

Hur säkrar vi framtidens sjöfolk så att Sverige fortsätter fungera?

Sverige står inför en stor utmaning – mer sjöpersonal behövs inom en snar framtid för att varor och passagerare ska kunna fortsätta transporteras till och från Sverige. Hur kan politiken bidra till att säkra Sveriges framtida transporter och sjöfartsbranschens behov av sjöfolk?

Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Transportföretagen Sjöfart

Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Mötesplats

Medverkande:
Mathias Bengtsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Caroline Helmersson-Olsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Camilla Hansén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Mer info finns på Almedalens hemsida

Kl 18.00-18.45

Transporterna och drivmedlen vid kris – hur tryggar vi säkerheten och ökar självförsörjande graden?

I en alltmer orolig omvärld, med krig i vårt närområde, är det angeläget att öka självförsörjningsgraden, inte minst på drivmeoelssidan. Det fossila är per definition importerat, men också merparten av det förnybara importeras, och elen handlas ständigt över gränserna.

Arrangör: 2030-sekretariatet

Plats: Mellangatan 27, 2030-arenan

Medverkande:

Jessica Alenius, VD, Drivkraft Sverige
Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg, Transportföretagen
Naznosh Habashian, Hållbarhetschef, PostNord
Representant från, Tågföretagen
Per-Arne Karlsson, Director Public Affairs, St1
Maria Stenström, Ansvarig beteende & mobilitet, 2030-sekretariatet
Mattias Goldmann, Moderator, 2030-sekretariatet

Mer info finns på Almedalens hemsida