Regeringen satsar på Snabbspår för nyanlända

2015.11.25

Regeringen har beviljat Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet 875 000 kronor för Snabbspår på arbetsmarknaden för nyanlä ...

Debatt: Ny skattelagstiftning ger sämre flygberedskap

2015.11.19

Samhällets möjlighet att snabbt agera vid olyckor, räddningsinsatser och brottsprevention har kraftigt försämrats. Skatteverkets nya tolkning av r ...

Minskat intresse för yrkesutbildningar enligt Skolverket

2015.11.18

Transportföretagen har tagit del av Skolverkets senaste statistik över antalet elever i gymnasieskolan. Av rapporten framgår att andelen elever i ...

Historisk satsning på utbildning i motorbranschen

2015.11.17

Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF satsar stort på utbildning i motorbranschen. Under 2016 startar MAF ett kvalitetssystem för branschens gy ...

Satsning på transporter skulle ge 37 000 nya jobb

2015.11.13

Investeringar på 31 miljarder kronor skulle generera närmare 37 300 nya jobb i Västra Götalands län fram till år 2030. Men regeringens transportpo ...

Enkät om rekryteringsläget

2015.11.12

På fredag den 13 november skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät i syfte att kartlägga rekryteringsläget i svenska företag.