Det blir en LO-samordning i avtalsrörelsen 2017

2016.10.19

LO-förbunden har enats om en låglönesatsning i avtalsrörelsen 2017. Alla med löner under 24 000 kronor i månaden för heltidsarbete ska få en proce ...

Debatt: Hög tid för regeringen att förenkla för företag

2016.10.04

Kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler är av stor vikt för näringslivet, samhället i stort och för den svenska tillväxten.

Debatt: Polisens kris slår mot trafiksäkerheten

2016.09.28

Antalet trafikpoliser har minskat väsentligt de ­senaste åren. Vi är djupt oroade för dagens situa­tion när det gäller den yrkes­mässiga trafiken ...

Nytt Bussbranschavtal klart

2016.09.22

Sveriges Bussföretag och Kommunal har träffat ett nytt Bussbranschavtal i enlighet med märket.

Få överraskningar i årets höstbudget

2016.09.22

I tisdags kom regeringens höstbudget. Läs nedan våra korta synpunkter på de delar av budgeten som har särskild bäring på transportnäringen.

Transportföretagen efterlyser långsiktig strategi för flyget

2016.09.21

Transportföretagen delar Anders Sundströms kritik om en kraftigt eftersatt infrastruktur och för låga satsningar på ökad flygkapacitet för Arlanda ...