Transportföretagen startar en opinionssajt

2016.10.31

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transport ...

EM-silver till Sverige i lastbilsteknik

2016.12.05

Andreas Sjöberg, lastbilstekniker och Jonathan Rydberg, personbilstekniker har trots stor konkurrens tagit hem andra- och femteplatsen under EuroS ...

Möjlighet att utbilda förare trots stopp i arbetsmarknads- utbildningarna

2016.12.05

Om bussföretag och åkerier själva köper upp utbildning kan Arbetsförmedlingen under utbildningstiden hjälpa till med praktikbeslut som innebär akt ...

Transportföretag kan kompenseras för utförda ID-kontroller

2016.12.02

Företrädare för persontransportbranschen på väg, sjö och spår, gläds åt att regeringen i förslaget till budget för 2017 avsatt resurser för att ko ...

Medlingen i hamnkonflikten har avbrutits

2016.12.02

Medlarna valde under fredagen att avbryta medlingen mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet, men står fortsatt till parternas förfogande.

Debatt: Flygskatt är skadlig och utan nytta för klimatet

2016.12.02

Det nya förslaget till flygskatt som nu presenterats inrymmer samma dubbelfel som 2006: skatten missar helt sitt klimat­syfte och hotar samtidigt ...

Införandet av en flygskatt är ett slag i luften för miljön

2016.11.30

Införandet av flygskatten kommer få betydande konsekvenser för den svenska samhällsekonomin, men skulle endast marginellt minska utsläppen. Frågan ...