Risken med höga löneökningar måste tas på allvar

2015.10.07

Idag har Konjunkturinstitutet presenterat sin lönerapport för 2015 med analys inför avtalsrörelsen 2016. Vi håller inte med Konjunkturinstitutet s ...

Transportföretagen välkomnar höjda röster mot regeringens beskattningssystem!

2015.09.25

Transportföretagen instämmer till fullo med Sten Bergheden, riksdagsledamot (M), som på sin blogg skriver att det är oacceptabelt av regeringen a ...

Budgettrixande ställer Decemberöverenskommelsen på sin spets

2015.09.21

Regeringens budget innehåller höjda punktskatter på diesel och bensin. I budgeten föreslås också en förändring i lagstiftningen som innebär att fr ...

Höstbudgeten 2015

2015.09.21

I årets höstbudget (prop. 2015/16:1) satsar regeringen på en ökad busstrafik genom ett antal positiva åtgärder:

”Kan S dubbla svek väcka oppositionen?”

2015.09.19

Regeringens budget innehåller en förrädisk uppräkning av skatten på diesel och bensin. Ett beslut som kommer att drabba transportnäringen och i fö ...

Våra företag är måna om stolta, trygga och nöjda chaufförer

2015.09.18

Svarsreplik i debatt: De villkor landstingsrådet Anders Henriksson (S) förespråkar fördyrar kollektivtrafiken och drabbar i slutänden både chauffö ...