Transportföretagen startar en opinionssajt

2016.10.31

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transport ...

Lansering av Tech Academy - digital utbildning för fordonsbranschen

2017.01.18

Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) tar fordonsbranschen framåt och lanserar nu en ny teknisk digital ...

Pressmeddelande: Hemställan lagd i hamnkonflikten

2017.01.17

Under gårdagen genomfördes överläggningar under Medlingsinstitutets försorg gällande konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet avde ...

Stort rekryteringsbehov av lastbilsförare!

2017.01.16

Enligt en enkät från TYA behöver 2 200 lastbilsförare anställas inom de närmaste sex månaderna.

Nytt varsel om strejk mot APM Terminals

2017.01.13

Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) varslar åter om strejk mot APM Terminals. Strejken är satt till åtta timmar under en dag.

Välkommet regeringsbeslut om investeringar i sjöfartsinfrastruktur

2017.01.13

Sveriges Hamnar välkomnar regeringens beslut i infrastrukturpropositionen att investeringar i allmänna farleder numera ska behandlas på samma sätt ...

Uppdaterad information om konflikten i Göteborgs Hamn

2017.01.13

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.