Transportföretagen startar en opinionssajt

2016.10.31

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transport ...

Pressmeddelande: Kraftig minskning av vägtrafikens utsläpp under 2016

2017.02.24

Med en minskning på fem procent i växthusgaser för vägtrafiken under 2016, är Sverige på god väg i arbetet mot en fossilfri fordonsflotta, visar n ...

MAF bemöter Ylva Johanssons uttalande i SvT:s Agenda

2017.02.22

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons uttalande om ”enklare arbeten som inte kräver så mycket utbildning, som till exempel fordonsmekaniker" bemö ...

Remissyttrande angående Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

2017.02.20

Sveriges Bussföretag avstyrker förslaget om miljözoner med extra höga krav på tunga fordon och lätta fordon (”miljözon klass 3”). Sådana miljözone ...

Seminarium: Vad innebär kilometerskatteutredningens förslag för Sverige? – Utmaningar och möjligheter

2017.02.20

Den 28 februari presenteras kilometerskatteutredningen. Förslaget kan ge helt nya förutsättningar för transportbranschen och industrin i Sverige o ...

Återtagna stridsåtgärder mot APMT samt sympatiåtgärder

2017.02.17

Hamn4an meddelade i dag att de stridsåtgärder som tidigare varslats mot bolaget återkallas samt att detta också innebär att sympatiåtgärder inte k ...

Transportföretagen välkomnar 74-tons lastbilar

2017.02.16

Transportföretagen välkomnar att regeringen i dagens proposition om godstrafikfrågor öppnar för tyngre lastbilar, så kallade 74-tons lastbilar.