Transportföretagen startar en opinionssajt

2016.10.31

För att skapa en gemensam kommunikativ plattform startar organisationen Transportföretagen en opinionssajt. Sajten syftar till att samla Transport ...

Ordning och reda i transportnäringen - fokus på årets Avtalskonferens

2017.01.20

Under Avtalskonferensen, 17 januari, som är startskottet på årets avtalsrörelse för transportnäringen träffades närmare 60 representanter från arb ...

Ny YKB-föreskrift från Transportstyrelsen skapar flexibilitet men även frågetecken

2017.01.20

Transportstyrelsen publicerade tidigare i veckan en förskrift som medför förändringar i regelverket om yrkeskompetensbevis, YKB.

Lansering av Tech Academy - digital utbildning för fordonsbranschen

2017.01.18

Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) tar fordonsbranschen framåt och lanserar nu en ny teknisk digital ...

Pressmeddelande: Hemställan lagd i hamnkonflikten

2017.01.17

Under gårdagen genomfördes överläggningar under Medlingsinstitutets försorg gällande konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet avde ...

Stort rekryteringsbehov av lastbilsförare!

2017.01.16

Enligt en enkät från TYA behöver 2 200 lastbilsförare anställas inom de närmaste sex månaderna.

Nytt varsel om strejk mot APM Terminals

2017.01.13

Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) varslar åter om strejk mot APM Terminals. Strejken är satt till åtta timmar under en dag.