Seminarier

Välkommen till Sveriges självklara arena för vägfrågor – Vägforum!

På Vägforum 2023 tar vi upp  högaktuella frågor som rör våra vägar och transporter.
Du får bland annat lyssna på:

  • Mer pengar till underhåll i stället för höghastighetsjärnväg. Så lyder regeringens besked. Hur ser planerna ut i övrigt? Infrastrukturminister Andreas Carlson inleder konferensen.
  • Aldrig har så mycket pengar avsatts till infrastruktur som i liggande infrastrukturplan – samtidigt är det kanske så att det aldrig har varit fler som är missnöjda. Finns det anledning att se över infrastrukturplaneringen? Vad är det som brister? Professor Maria Bratt Börjesson diskuterar tillsammans med bl.a Magnus Landergren, Riksrevisionen.
  • Vad behöver göras för att vägtransporterna ska bli fossilfria? Transportföretagen har låtit Per Kågeson analysera vägen framåt. Varning för en del beska droppar från en av Sveriges främsta analytiker av styrmedel inom miljö- och klimatpolitiken. Riksdagsledamöter debatterar vägen framåt.

Förr hette den här konferensen Vintervägforum. Vi lyfter så klart även vinterväghållningen. Det blir allt svårare att hitta åkerier och lastbilsförare som vill ägna sig åt vinterväghållning – vem ska ploga våra vägar i framtiden?

Vi spanar också framåt i tiden när det gäller elektrifieringen och digitaliseringen av transportsektorn. Är fordons- och drivmedelsindustrin rustade för det som kommer? Vart är vi egentligen på väg?

Mer information

Plats: IVA Konferenscenter. Kungliga Ingenjörsakademien (IVA), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Vid eventuella frågor, kontakta Anders Josephsson, tel 08 762 71 72 eller e-post anders.josephsson@transportforetagen.se

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se