Utbildningar och seminarier

Studieresa till Trondheim om BRT-system

Event och mässor

Följ med på studieresa till Trondheim i Norge där vi får uppleva deras omfattande system för kapacitetsstark kollektivtrafik med buss, Metrobuss.

Vår värd är den regionala huvudmannen AtB och de ger oss också en genomgång av hela projektets start, arbete, framgångar och fallgropar.

Målgrupp

Studieresan vänder sig till deltagare från landets regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, kommuner, regioner, trafikföretag och infrastrukturhållare.

Mer information

För mer information, kontakta Lars Annerberg, lars.annerberg@transportforetagen.se, tel 08 762 71 57.

Priset är 4.600 SEK (ex moms 25%)

I priset ingår mat och logi (frukost, två luncher och middag). Resa bokas av deltagaren själv.

Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.

Läs mer på brtisverige.nu

Event

Just nu finns inga aktuella kurstillfällen. Vänligen skicka din intresseanmälan till utbildning@transportforetagen.se