Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vintervägforum

Hur får vi fler företag att lämna anbud på vinterväghållning? Hur kan digitaliseringen hjälpa till att effektivisera vinterväghållningen och vad säger yrkestrafiken som har sin arbetsplats på vägarna om hur vinterväghållningen fungerar? Och offentlig upphandling – hur svårt kan det vara egentligen?

Dessa och många andra frågor diskuteras när Vintervägforum ”återuppstår”, nu i Transportföretagens regi. I över 50 år har Vintervägforum varit en naturlig mötesplats för alla aktörer inom vinterväghållning: kommuner, Trafikverket, entreprenörer, lastbilscentraler och åkerier. Vintervägforum är konferensen där vi utbyter erfarenheter och får råd och tips inför kommande vintersäsong.

 

Med anledning av Coronaviruset tvingas vi tyvärr ställa in Vintervägforum 2020. Vi beklagar detta. 

Program

18 mars

11.00 Registrering startar

12.00 Lunch

13.00 Välkommen, Anders Josephsson, Transportföretagen

13.10 Utmaningar i vinterväghållningen, Lena Erixon, Generaldirektör Trafikverket

13.30 Hur kan vi öka attraktiviteten för vinterväghållningen?
Dan Eriksson, Nationell samordnare för vinterväghållning, Trafikverket

14.00 Den digitala vintern är här - dynamisk planering av vinterväghållningen
Andreas Bäckström, Svevia, Mats Wärme, B&M Systemutveckling AB

14.30 Eftermiddagskaffe – besök våra utställare

15.15 Trafikverket mätstationer för vädret byts ut, vad blir bättre?
Jonas Jonsson, Nationell samordnare för vädersystemen, Trafikverket

15.35 Vinterväghållning i en storstad – möjligheter och utmaningar
Jarina Edlund, Enhetschef Trafikkontoret, Stockholms stad

15.55 Föredragshållare meddelas senare

16.15 Panelsamtal – Vad säger användarna?
Tommie Vesterlund, Träpatronen Transport & Turism, Malin Öhrlund, Öhrlunds Åkeri, Luleå

16.45 Avslutning dag 1

19.00 Gemensam middag med underhållning

19 mars

09.00 Upphandling – hur svårt kan det vara?
Ellen Hausel Heldahl, Jurist, Upphandlingsexpert Svenskt Näringsliv

09.30 Varför tar människan risker i trafiken?
Sonja Forward, Senior forskare och psykolog, VTI

10.15 Förmiddagskaffe - besök våra utställare

10.45 Skillnaden mellan tunga fordon och personbilar i vinterväglag - vad vet vi?
Mattias Hjorth, Forskningsledare, VTI

11.05 Vinterväghållning för alla trafikantgrupper – vilka är utmaningarna?
Göran Blomqvist, Senior forskare, VTI

11.25 Så funderar en tillgänglighetsdirektör på vinterväghållningen
Jonas Eliasson, Måldirektör Tillgänglighet, Trafikverket

11.50 Avslutning

12.00 Lunch

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.