Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Resegarantier

Medlemsförmån beträffande resegarantier

Sveriges Bussföretag har tillsammans med Vector Nordic AB kommit överens om ett medlemserbjudande för Sveriges Bussföretags medlemmar när det gäller att ställa resegarantier i form av en försäkringslösning.

Försäkringslösningen är en enkel produkt både när det gäller villkor och priser. Försäkringen gör dessutom att kapital kan frigöras från balansräkningen när försäkringspremien hamnar på resultaträkningen.

Premier och avgifter

  • Premien är 0,75 % på bestämt årligt resegarantibelopp. 
  • Vector Nordic gör en ekonomisk analys av varje ansökan och förbehåller sig rätten att ta ut motsäkerhet om det finns osäkerheter i den finansiella redovisningen.
  • Vector Nordic tar ut följande minimipremier när premien för tillsvidaregarantier och eventuella tidsbegränsade garantier inte når upp till dessa belopp: 3 000 kronor för medlemmar i Sveriges Bussföretag.

Exempel: Kostnaden för en tillsvidaregaranti som löper årsvis på 200 000 kronor för vilken premien bestämts till 0,75 %, blir således inte 1 500 kronor utan 3 000 kronor för Sveriges Bussföretags medlemmar.

För tidsbegränsade garantier som separat tillkommer under ett år debiteras en minimipremie av 1 000 kronor.

Exempel: En researrangör har ställt en resegaranti, en så kallad tillsvidaregaranti, på en miljon kronor och betalar 0,75 % för denna, det vill säga 7 500 kronor. Under året får företaget ett beslut från Kammarkollegiet att under juli toch augusti ställa ytterligare en garanti om 200 000 kronor. Med en premiesats på 0,75 % blir premien 250 kronor. Vector debiterar dock minimipremien 1 000 kronor. 

  • Det tar inte ut några uppläggningsavgifter eller andra avgifter.
  • I möjligaste mån beroende på företagets finansiella ställning kräver det inga motsäkerheter.

Är du intresserad av ett erbjudande?
Kontakta Vector Nordic AB via vectornordic.com eller mejla till info@vectornordic.com.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.