Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Paketreselagen och vilkor

Vid marknadsföring och försäljning av paketresor gäller Paketreselagen. Vad som avses med paketresor definieras i lagen. Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare.

Lagen är dock endast tvingande till förmån för konsumenter. Villkor enligt paketreselagen finns att hämta på Sveriges Bussföretags hemsida. För Paketresor måste bussföretaget även ställa ut resegaranti, vilket görs hos kammarkollegiet.se.

Svenska Resebyråföreningen, SRF, har tagit fram de paketresevillkor som visas nedan. 

Villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor. Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

I följande dokument finns de allmänna villkoren för paketresor:
Paketreselagen och allmäna villkor

Frågor och svar om paketresor

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.