Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Moms vid utlandstrafik

Momsredovisning och momsåterbäring vid utlandstrafik

Sveriges Bussföretag har som medlemsförmån tecknat avtal med de två danska företagen FDE och Bakob kring momsredovisning och momsåterhämtning för våra medlemsföretag. Vi har också ett samarbete med Dr. Koerner International i Tyskland.

Avtalen innebär att företagen, som är experter på att bistå bland annat buss- och åkeriföretag med frågor som rör utländsk moms, får information om villkoren för svenska bussföretag och delger förbundet förändringar kring momsvillkor. FDE erbjuder dessutom en rabatt på sina tjänster för medlemmar i Sveriges Bussföretag.

Mer information och information kring vad som gäller i olika länder finns på företagens respektive webbsidor. För att kunna nyttja rabatten ska du uppge att du är medlem i Sveriges Bussföretag och hänvisa till vårt avtal när du kontaktar FDE. FDE får regelbundet utdrag ur vårt medlemsregister om vilka företag som är medlemmar i förbundet.

Läs mer 

FDE webb 

Bakob webb

Dr. Koerner International webb

Vårt Europeiska momsamarbete

Moms på bussresor i Europa – En komplex fråga som Sveriges Bussföretag hanterar både kort- och långsiktigt

Momsfrågan beträffande persontransporter och turistbusstrafik inom Europa är en het fråga och dessutom mycket komplex. Framförallt är den komplex för de bussföretag som tillhandahåller rese- och semesteralternativ till sina kunder och måsta hantera alla olika länders olika system vilket är mycket svårt, tidskrävande och därmed kostnadsdrivande.  

Det finns idag moms på internationella persontransporter med buss i tio länder. Dessa länder har utvecklat egna momssystem utan att ha harmoniserat förutsättningarna mellan varandra vilket gör att det finns tio olika system som alla måste skötas korrekt för att bussföretag inte ska riskera böter under eller efter resan. Det är lätt för ett land att införa moms på utländska företag eftersom de inte anses som politiskt riskabelt att ta ut skatt på utländska företag som dessutom inte kan rösta i landet. Sedan 2011 har tre nya länder infört moms och det ryktas om att det inom kort kommer några nya länder som vill införa moms på internationella busstransporter. Det ser med andra ord ut som om den negativa trenden fortsätter med fler och mer krångliga system runt om i Europa. 

Det är inte bara själva momsfrågan och nya intäktskällor till landet som spelar roll utan det finns drivkrafter i vissa länder för att införa moms för att få bättre kontroll på cabotagetrafik med buss, som i dagsläget inte är lika starkt reglerad som godstrafiken. 

Förutom att bussföretagen drabbas av momsreglerna måste de dessutom möta en konkurrenssituation gentemot andra trafikslag som tåg och flyg. Tåg och flyg har ofta 0 procent moms på internationella persontransporter och därmed en konkurrensfördel både kostnadsmässigt och framförallt administrativt när de slipper den dyra hanteringen.   

De olika momsförutsättningarna tillsammans med de olika förslag som ligger om att införa olika typer av minimilöner runt om i Europa skapar en situation där den inre europeiska marknaden fungerar sämre och sämre vilket är konfunderande eftersom det är en av de viktigaste hörnstenarna i det europeiska samarbetet.  

Sveriges Bussföretags kortsiktiga arbete

Sveriges Bussföretag vill minska administrationen till ett minimum. Så länge det finns moms ska den vara harmoniserad enligt idén om EU:s inre marknad. Målsättningen är en ”One Stop Shop” där du som bussföretag kan vända dig med alla frågor angående moms i Europa. Tills detta är verklighet hänvisar vi till specialister i Danmark och Tyskland där du som medlem kan få bra och prisvärd hjälp tillsammans med information och råd kring de olika ländernas momshantering i databasen Bussregler land för land. 

Politisk sett lobbar vi samtidigt mot både svenska och utländska myndigheter i egen regi och via IRU. Vår lobbying bygger på att det idag inte är konkurrensneutralt mellan de olika trafikslagen och att det idag inte är en inre fungerande marknad för busstrafik inom Europa.

Sveriges Bussföretags långsiktiga arbete

Sveriges Bussföretag tillsammans med IRU driver också ett långsiktigt arbete där den optimala lösningen är ett Europa som är momsbefriat för alla persontransporter och transportslag på ett konkurrensneutralt sätt. Med tanke på dagens situation med skillnader mellan såväl trafikslag som länder är detta en mycket långsiktigt arbete. Frågan kompliceras också av att EU:s medlemsstater då frivilligt kommer behöva avsäga sig skatteintäkterna, samtidigt som flertalet länder har en bekymmersam ekonomisk situation. För att balansera det kortsiktiga och långsiktiga arbetet driver vi även långsiktigt arbetet med en ”One Stop Shop”, som skulle underlätta den administrativa bördan som finns idag för bussföretag som kör i Europa. En sådan lösning ligger också helt i linje med en av EU:s grundstenar om en inre marknad som fungerar likvärdigt och konkurrensneutralt mellan länderna. 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.