Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Hur du bokar turist- och beställningstrafik

Boka bra buss

Sveriges Bussföretag har tagit fram foldern Boka bra buss för att underlätta för alla beställare och arrangörer när ni ska boka en bussresa. Som bussföretagare kan du med fördel lämna foldern som bilaga till offerter eller i kontakter med presumtiva beställare och kunder. För att bussresan ska bli en trygg och trevlig upplevelse är det bra att lägga ner lite extra möda på förberedelserna. Trevlig bussresa!

Boka Bra Buss

Bussresor för barn och ungdomar

Sveriges Bussföretag har tillsammans med NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, tagit fram foldern Bussresor för barn och ungdomar. För att bussresan ska bli en trygg och trevlig upplevelse är det bra att lägga ner lite extra möda på förberedelserna. Framförallt när det är barn och ungdomar som är resenärer. Foldrarna Boka bra buss och Bussresor för barn och ungdomar skapar gemensamt ett bra underlag för en kvalitativ bra bokning av bussresan. Trevlig bussresa!

Bussresor för barn och ungdomar

Checklista för turist- och beställningstrafik

Sveriges Bussföretag har tagit fram en checklista som stöd till medlemmar som planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor. Det är mycket man ska tänka på när man planerar och utför turist- och beställningstrafiksresor. Inte minst om resan går utanför Sverige. Vi hoppas checklistan är till hjälp när ni planerar resan. Tänk på att du behöver var inloggad för att ta del av checklistan. Trevlig bussresa!

Checklista turist- och beställningstrafik 2018

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.