Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Index från Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet har ett gemensamt indexråd. Rådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen. I länksamlingen till vänster finns aktuella dokument och länkar.'

Längre ner på sidan hittar du rekommendationer för RME-, HVO- och El-index som är framarbetade av Svensk Kollektivtrafiks, Sveriges Bussföretags och Svenska Taxiförbundets gemensamma indexråd. Medlemmar i Sveriges bussföretag kan även ta del av Buss-index/BR-index.

Här kan du läsa alla nyheter direkt på Partnerssamverkans hemsida


Söker du Index från tidigare år?  

Skriv vilka Index du söker i ett mejl och skicka det till bussinfo@transportforetagen.se.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.