Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Våra frågor

För att underlätta för Säkerhetsföretagens medlemmar att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt.

Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara.

Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlemsföretagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhetsbranschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete med polisen.

Bevakningsindex

Statistiska centralbyrån, SCB, tar på uppdrag av Transportföretagen fram ett Bevakningsindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnaderna för bevakningsarbeten.

Bevakningsindex kan användas som underlag och stöd för justering av priser i olika typer av avtal. Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008. Från och med juni 2016 räknas nya värden fram fyra gånger per år (januari, april, juni och oktober). Tidigare beräknades index varje halvår (april och oktober). Ett fast basindex mäter prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Säkerhetsföretagens medlemmar.

Materialet finns att hämta längst ner på sidan

Om ni söker statistik från tidigare år så kan ni kontakta någon av oss, klicka här för att hitta dina kontaktpersoner

Väktar- ordningsvakts- och skyddsvaktstimmen

Väktar- ordningsvakts- och skyddsvaktstimman är ett sätt att objektivt presentera de kostnader som är gemensamma för alla arbetsgivare i branschen. I beräkningarna ingår kollektivavtalade lönekostnader, sociala avgifter samt kostnader för lagstadgad utbildning, rutiner för arbetsmiljöfrågor, läkarundersökningar med mera.

Väktar- ordningsvakts- och skyddsvaktstimmen finns att hämta längst ner på sidan, du måste vara medlem för att ta del av materialet.

Avtalsvilkor

Branschens avtalsvillkor har nu uppdaterats och finns tillgänglig i både en svensk och en engelsk version. Villkoren kan användas i sin helhet alternativt i vissa delar som komplement till andra avtalsvillkor. Observera att ni som företag ansvarar för innehållet i dess helhet för det fall att ni väljer att endast använda delar av branschens avtalsvillkor.

Villkoren hittar du via länkarna nedan, du måste vara medlem för att ta del av materialet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.