Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Om förbundet

Säkerhetsföretagen ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen.

En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen och Ledarna. Dessutom bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen.

För att underlätta för Säkerhetsföretagens medlemmar att tillhandahålla trygghet med hög kvalitet över hela landet är det viktigt att regelverk som påverkar branschen utformas på bästa sätt. Säkerhetsföretagen har därför en aktiv dialog med politiker, myndigheter och kommuner för att säkerställa att branschens perspektiv tas tillvara.

Påverkansarbetet berör allt från upphandlingar till kompetensförsörjning. Relationen till polisen är särskilt viktig, eftersom myndighetens föreskrifter påverkar medlemsföretagens vardag. Dessutom kompletterar säkerhetsbranschen polisens arbete vilket gör att branschen är angelägen om att upprätthålla ett gott samarbete med polisen.

Med Säkerhetsföretagen avses såväl förbundet som servicebolaget Säkerhetsföretagen SÄKAB AB.

Om Förbundet

Säkerhetsföretagen verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget

Genom Säkerhetsföretagen SÄKAB AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister, informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.

Li Jansson

Kontakt

Li Jansson Branschchef Säkerhetsföretagen Telefonikon 08 762 71 73
Ulrika Egervall

Kontakt

Ulrika Egervall Förhandlingschef Säkerhetsföretagen, regionchef Telefonikon 08 762 71 35

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.