Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportföretagen tar tempen

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Tempen på motorbranschen 2020

Tempen-motorbranschen-2020-400.jpg

Ett urval av Transportföretagens medlemsföretag inom Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) har medlemmar som svarat på frågor om hur branschens rekryteringsbehov ser ut. Den årliga mätningen av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett fortsatt stort behov av nya medarbetare. Alla rapporter finns att hämta längst ner på sidan.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media. Under den kommande treårsperioden behöver 5 300 personer anställas inom motorbranschen och konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal. Det visar Transportföretagens nya rapport Tempen på motorbranschen.

Ska motorbranschen liksom hela transportnäringen växa hållbart, behöver kompetensförsörjningen vara tillförlitlig. Det är avgörande att företagen kan anställa personal och personer med rätt kompetens och utbildning, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven för 2020

Sverige - Tempen på motorbranschen 2020 

Regionrapporterna finns att hämta längre ner på sidan.

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.

Tempen på Sjöfartsbranschen 2019

tempen-sjofarten-400.jpg

Transportföretagen fortsätter med sin rapportserie om rekryteringsbehovet hos medlemsföretagen. Denna rapport analyserar Sjöfartens Arbetsgivarförbunds (SARF) medlemmars behov av kompetens. Mätningen visar en utmanande personalbrist inom sjöfartsbranschen.

Sjöfarten är ett miljömässigt hållbart transportmedel och en förutsättning för hela Sveriges ekonomi och näringsliv eftersom 90 procent av all export och import sker via fartyg. Därför är det av stor vikt att sjöfartsbranschen får tillgång till personal.

En hög kvalitet på utbildningarna vid sjöfartsgymnasierna samt att de motsvarar branschens behov är vitalt i arbetet med att få fler ungdomar att söka sig yrkesutbildningar. Här behövs långsiktiga och offentliga satsningar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Rekryteringsbehoven för 2019

Riksrapporten: Tempen på sjöfartsbranschen 2019

Tempen på bussbranschen 2018

tempen-pa-bussbranschen_2018.jpg

Transportföretagens rapportserien om rekryteringsbehovet hos medlemsföretagen presenteras här Sveriges Bussföretags (BUA) medlemmars behov. Mätningen om bussföretagens rekryteringsbehov visar ett fortsatt starkt växande behov av bussförare.

Utan bussförare stannar samhället. Det blir svårare att ta sig till jobbet, skolan och till läkarbesöket. Det blir också svårare att jobba eller studera på annan ort. Att mäta bussföretagens rekryteringsbehov är därför av stor vikt men än större är att det får spridning runtom i landet. Transportföretagen satsar därför stort på att kommunicera ut bussbranschens behov till media.

Kvalitet driver rekrytering. En förutsättning för att vi ska lyckas utbilda fler bussförare är en kontinuerlig dialog mellan det offentliga och branschen så att relevanta och utbildningar av god kvalitet kan skapas, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Och till detta behövs offentliga resurser till personer på regional nivå som leder, driver och utvecklar samverkan mellan politiska beslutsfattare, utbildningsarrangörer och branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretaget.

Rekryteringsbehoven för 2018

Riksrapporten:

Sverige - Tempen på bussbranschen 2018

Regionrapporterna finns att hämta längre ner på sidan.

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.

 

    

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.