Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Säkerhetsföretagen: Säkerhetsföretagens roll i totalförsvar och krisberedskap

Säkerhetsföretagens verksamheter växer. Antalet anställda i säkerhetsföretag är nu jämförbart med antalet som arbetar som poliser eller antalet anställda i Försvarsmakten. Därmed får branschen en allt större roll i samhället, också som del av krisberedskap och totalförsvar.

Den här rapporten visar att det finns behov av att stärka samarbetet mellan myndigheter och säkerhetsföretag för att gemensamt stärka Sveriges trygghet. Säkerhetsföretag är ett komplement till den offentliga tryggheten, utan att för den skull ersätta den. Men för att nå bästa effekt av de totala trygghetsinvesteringarna ser vi ett behov av att uppdatera dagens regelverk.

Klicka här för att hämta rapporten

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.