Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Säkerhetsföretagen: Säkerhetsföretagens årsrapport

Säkerhetsförtagens årsrapport 2019

Med nya uppdrag i allmänhetens tjänst Ökade rekryteringsbehov och förstärkta kompetenskrav

Svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat är Sverige bland de länder som har sämst utveckling av trygghet och säkerhet. Andelen i Sverige som utsätts för brott, våld och vandalism ökar och har nu passerat EU-snittet. Som den här rapporten visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark halverat otryggheten sedan 2011 har andelen svenskar som upplever Sverige som våldsutsatt och otryggt ökat med 27 procent under samma period.

Läs hela rapporten här

Säkerhetsföretagens årsrapport 2018

När brott och vandalism ökar - så minskar vi trygghetsklyftorna

Säkerhetsföretagens årsrapport för 2018 visar att branschen växer. En förklaring är Sveriges
växande oförmåga att hantera otrygghet. Ny statistik visar nämligen att andelen svenskar som
rapporterar att brott, våld och vandalism förekommer i deras bostadsområde har ökat med 22
procent sedan 2010. Nivån på brott och vandalism är dubbelt så hög som i våra nordiska
grannländer. Medan Baltikum och Sydeuropa halverat otryggheten sedan 2007 har minskningen i
Sverige bara varit 2 procent.

Årsrapport 2018

Säkerhetsföretagens årsrapport 2017

Tryggare Sverige med växande säkerhetsföretag

Säkerhetsföretagens första årsrapport visar att näringslivets och offentlig sektors köp av trygghetstjänster uppgick till 35 miljarder kronor år 2016, vad gäller all form av säkerhet. Av dessa 35 miljarder utgörs 15 miljarder av köp av bevakning och parkering. Antalet anställda ökade samtidigt från 23 500 till 24 300 mellan åren 2015 och 2016.

Årsrapport 2017

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.