Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Fler körkort ger fler jobb

Det är en nationell angelägenhet att fler tar körkort för såväl transportnäringen som för samhället i stort, då bristen på förare inom alla körkortskategorier får omfattande konsekvenser – färre företag, jobbmöjligheter och skatteintäkter samt utebliven distribution av varor och tjänster.

Transportföretagen ser ett ökat körkortstagande som vital för transportnäringens – och samhällets – överlevnad och vill öka körkortstagandet i Sverige genom följande fyra förslag:

  1. Nuvarande körkortsutbildning utvecklas och erbjuds som en del av reguljär gymnasial utbildning och inom yrkesvux.
  2. Öka ungdomars kunskap om körkortets betydelse för framtida yrkesliv genom riktad kommunikation och vägledning inom skolans uppdrag.
  3. Individers möjlighet till finansiering av sin körkortsutbildning med lån från CSN utökas till att inkludera C- och D- behörighet.
  4. CSN:s körkortslån breddas till en större målgrupp genom vidgat regelverk och öka nivån på lånet så hela körkortskostnaden täcks. Lånet är i nuvarande form endast tillgängligt för personer inom en viss ålderskategori, arbetslösa och har därutöver ett beloppstak.

– Våra förslag kommer att utbilda fler unga till anställningsbarhet – oavsett bakgrund, förutsättningar och ekonomiska resurser – och detta kommer att gynna hela transportnäringen och många andra branscher som är i stort behov av personal. Det kräver att branscherna tillsammans med beslutsfattare och utbildningsinstanser arbetar tillsammans för långsiktiga lösningar, avslutar Caj Luoma.

Läs:

Fler körkort ger fler jobb - hela rapporten

Fler körkort ger fler jobb - en sammanfattning

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.