Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Säkerhetsföretagen: Ett tryggare Sverige - i hela landet

Offentlig sektors köp av säkerhet ökar med 15 procent

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte säkerhet för 5 miljarder under 2018, en ökning med 15 procent från året innan, visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det innebär att offentlig sektors behov av säkerhet nu ökar lika snabbt och till samma nivåer som under migrationskrisen.

”Offentlig sektor har alltid upphandlat skalskydd av byggnader. Men i takt med ökade ordningsproblem och en ökning av vissa typer av brott blir efterfrågan på nya säkerhetstjänster starkare. Det gäller till exempel att kommuner allt oftare upphandlar ordningsvakter för att skapa trygghet på allmänna platser”, säger Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.

Statistiken avseende utbetalningar från offentlig sektor till säkerhetsföretag för 2018 uppgår totalt till 5 miljarder, en ökning med 15 procent från året innan. Det kan jämföras med att utbetalningarna ökade med 18 procent under migrationskrisen 2015 och 2016. Statistiken omfattar inte utbetalningar från statliga bolag, vilket gör att objekt som flygplatser inte ingår.

Totalt ökade utbetalningarna till säkerhetstjänster med 11 procent under 2018 till totalt 2,86 miljarder. Utbetalningarna för säkerhetssystemtjänster ökade med 19,3 procent till totalt 2,1 miljarder.

”Branschen behöver nu se kostnadseffektiva och säkra trygghetsinvesteringar. Upphandlingarna måste utformas på ett klokt sätt så att insatserna också är brottsförebyggande och inte bara brottshanterande”, fortsätter Li Jansson. 

Rätt utformat kan säkerhetsföretag bidra till hela kommuners trygghetsarbete.

”Ett gott exempel är Stockholms stad som anlitar närmare 100 ordningsvakter från ett säkerhetsföretag. Ordningsvakterna har ett trygghetsskapande uppdrag och har på kort tid bidragit till att återställa tryggheten på många allmänna platser. Ordningsvakterna har ett tätt samarbete med polisen med dagliga utsättningar, vilket är nödvändigt för framgång”, avslutar Li Jansson.

Ladda ner rapporten här

Li Jansson

Kontakt

Li Jansson Branschchef Säkerhetsföretagen Telefonikon 08 762 71 73
Ebba Fredin

Kontakt

Ebba Fredin Pressansvarig Telefonikon 0730447120

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.