Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Säkerhetsföretag är samhällsviktiga

Säkerhetsföretagens verksamhet är en samhällsfunktion som fungerar även i kris. Utbildningsdepartementet måste dock klassa väktare, ordningsvakter, skyddsvakter och larmcentraler som samhällsviktiga och säkerställa att förslaget om fortsatt skolgång och barnomsorg även gäller branschens medarbetare.

Säkerhetsföretagens över 18 000 medarbetare sköter dagligen säkerheten på sjukhus, skyddsobjekt, allmänna platser, kollektivtrafik, larmcentraler och värdetransporter. Tillsammans har vi dragit lärdomar från terror och migrationskriser, som gör att vi står rustade för att hantera coronautbrottet. Vi kan hantera normalläget inom relativt normal drift och har också en pågående kontinuitetsplanering med uppdragsgivare, polismyndigheten och andra relevanta myndigheter.

Vi vill börja med att sända ett särskilt tack till alla medarbetare som under coronakrisen dagligen säkerställer att trygghetsarbetet fortsätter. För att säkerställa att deras arbete kan fortgå utan störningar ber vi dock om samhällets stöd i vissa delar.

För det första – utbildningsministern måste klargöra att väktare, ordningsvakter, skyddsvakter, larmoperatörer och annan säkerhetspersonal klassas som samhällskritiska yrken. Deras barn måste också få skola och barnomsorg vid skolstängningar. Detta är helt nödvändigt för att branschen ska klara det samhällskritiska uppdrag vi utför. Nära 90 procent av alla larm är kopplade till våra larmcentraler – i allt från överfallslarm, skyddsobjekt, sjukhushissar, inbrott, brand och driftslarm. Om de står utan personal drabbas många.

För det andra – vi har en god dialog med polismyndigheten avseende samverkan och föreskrifternas utformning. Därutöver behöver länsstyrelserna vara beredda på att coronakrisen medför en ökad efterfrågan på personal, vilket kan kräva snabbehandlingar av personalgodkännandena. När behovet av skyddsvakter och väktare ökar kan inte länsstyrelsernas bristfälliga handläggningstider som redan i dag överskrider lagens krav på 14 dagar accepteras. Att bedriva verksamhet under hela coronautbrottet kräver också tillgång till adekvat skyddsutrustning. Vår förhoppning är att MSB hanterar vår inlämnande begäran om stöttning skyndsamt.

För det tredje ser vi en ökning av skyddsobjekten, vars samhällskritiska behov är betydande. Här finns regeringskansli, Riksdagen och många myndigheter. Även här måste handläggningstiderna hanteras skyndsamt vad gäller godkännanden av personal och utrustning. Det är också angeläget att understryka att bevakningen av dessa objekt inte kan tas över av polisen, utan vi måste som bransch klara av den uppgiften också i kris.

Till sist vill vi påminna om att många av branschens företag också upplever en kris. Efterfrågan minskar på flygplatser, på event, restauranger och butiker och nu arbetar vi praktiskt med att säkerställa att permitteringssystemet ska fungera. Tillsammans gör vi också allt för att lösa personalplanering och skydd i hela branschen och kommer säkerställa att så sker också nu.

Finns även att läsa på DI.se

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.