Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rekryteringsbehovet till motorsektorn är akut

Det borde vara angeläget att satsa på utbildningar som leder direkt till arbete. Rekryteringsbehovet inom motorbranschen är alarmerande stort.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 20 januari

Transportföretagens nya rekryteringsrapport visar att anställningsbehovet är alarmerande stort, 5 300 personer behöver anställas inom en treårsperiod.

Tekniker och mekaniker är de yrkesgrupper som har störst rekryteringsbehov. 

Samtidigt visar rapporten ”Tempen på motorbranschen” att andelen kvinnor i motorbranschen ökar. Totalt är 8 procent av de anställda i de undersökta yrkena kvinnor. Det innebär en ökning på nära 15 procent sedan 2018, vilket är mycket positivt.  

Konsekvenserna som kan uppstå om branschen inte lyckas rekrytera är många och kan på sikt bli allvarliga. Svårigheterna att hitta personal hämmar företagens utveckling och därmed också deras möjligheter att investera i ny teknik och att växa. Det blir även svårare att starta nya företag och för det lokala näringslivet att växa och utvecklas eftersom en väl fungerande motorbransch är en förutsättning. Risken att bli omsprungen av utländska aktörer ökar och Sverige kan halka efter i den teknikutveckling motorbranschen och hela transportsektorn befinner sig i.

Nu är gymnasievalet öppet och många ungdomar står inför stora val och möjligheter. Men få känner till de goda jobb- och karriärvägar motorbranschen erbjuder och som möter den som väljer gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Inom motorbranschen finns bland annat goda möjligheter att starta eget eller arbeta utomlands. Dessutom får den som väljer att arbeta inom motorbranschen vara med om den spännande teknikutveckling branschen genomgår.

Fordonstekniska elever är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Drygt hälften av studenterna från fordons- och transportprogrammet har en etablerad ställning på arbetsmarknaden redan ett år efter avslutade gymnasiestudier. Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram.

För att motorbranschen och transportnäringen ska kunna fortsätta att utvecklas krävs handlingskraft och politiska beslut: 

Vi behöver fler fordons- och transporttekniska utbildningsplatser i gymnasieskolan. Och för att fylla utbildningarna behöver skolor och kommuner marknadsföra sina utbildningar bättre.
Utbildningarnas innehåll behöver ses över löpande, så att de är uppdaterade och relevanta.
Kvaliteten i utbildningssystemet måste höjas och säkras. Det behövs därför operativa resurser på regional nivå som säkerställer att samverkan mellan skola och näringsliv kommer till stånd. 
Antalet utbildningsplatser inom vuxenutbildningen som ger jobb i motorbranschen måste öka. Motorbranschen behöver därför kommunala politiska beslut som innebär start av sådana utbildningar.
Det borde vara angeläget att satsa på utbildningar som leder direkt till arbete. Nu gäller det att fler ser de möjligheter ett arbete inom den svenska motorbranschen innebär och att tillräckliga investeringar görs så branschen kan växa.

Motorbranschen står inför en otroligt spännande teknisk utveckling, som bland annat innebär nya arbetsuppgifter och karriärvägar. I den kontexten vill vi se en fortsatt ökning av andelen kvinnor i motorbranschen. Sammantaget är vår övertygelse att vi tillsammans med landets beslutsfattare gemensamt kan säkerställa motorbranschens kompetensbehov. Låt oss kroka närmare arm i den frågan.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.