Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ordningsvakter kan avlasta polisen

På SvD Debatt den 9/11 ifrågasätts att ordningsvakter ska få möjlighet att avlasta polisen.

Gängkriminaliteten slår genom Sverige med en hänsynslös kraft. Det behöver knappast påpekas att skjutningar och sprängningar nått helt oacceptabla nivåer. För att komma till rätta med problematiken krävs kraftigt höjda anslag och ökad effektivitet i hela rättskedjan.

Samtidigt är gängkriminaliteten av sådan karaktär att den berör oss alla. Samhället som helhet måste ställa frågan vad var och en kan göra för att bidra till att minska gängens grepp om Sverige. För en enskild kan det handla om att som medveten konsument välja bort verksamheter som utförs i illegalt eller i gråzonen. För oss i som arbetar med säkerhet handlar det om att utveckla vår roll som komplement till polisen. 

Här kan regeringens aviserade utredning om hur ordningsvakter kan avlasta polisen vara en viktig pusselbit. Ordningsvakter kan och ska aldrig ersätta polisen. Men i den roll ordningsvakter har finns fortfarande mycket att utveckla. 

En sådan fråga är om ordningsvakter kan få möjlighet att slutföra påbörjade arbetsuppgifter, till exempel genom att få transportera omhändertagna personer. Många arbetstimmar frigörs som polisen i så fall kan lägga på att möta den organiserade brottsligheten. Arbetsuppgiften som sådan kräver i sig inte heller polisiär utbildning i sin helhet och ryms även inom ramen för vad som är rimligt för en ordningsvakt att utföra.

Självklart ska varje utökad arbetsuppgift medföra en längre ordningsvaktsutbildning. Redan idag pågår en dialog med polismyndigheten om hur utbildningen för ordningsvakter bör stärkas för att klara mer sociala uppdrag. Den kommande statliga utredningen om ordningsvakternas roll lär vidare räta ut frågetecken.

Ordningsvakternas roll handlar också om att stärka samverkan med polisen inom ramen för befintliga roller. Säkerhetsföretagen och Polisregion Stockholm har tre pilotområden för att utveckla samverkan vid vardag och särskilda händelser. Det stärker effektiviteten och minskar dubbelarbete. Motsvarande samverkan behövs i hela landet.

Ordningsvakter står redan idag under polisens befäl och kontroll även om de är anställda i bevakningsföretag. En utveckling av den modellen är vidarebyggnad på ett system som testas både i vardag och vid terrorhändelsen. 

Nu ställs frågan vilken roll branschen ska ha för att motverka det största samhällsproblemet i vår tid – den organiserade brottsligheten. Här är branschen villig att hjälpa till, i ett första steg med ordningsvakter. Får vi ett brett förankrat regelverk med kvalitetssäkrad utbildning och beaktande av ordningsvaktens arbetsmiljö har branschen mycket att ge. 

Li Jansson branschchef, Säkerhetsföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.