Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ohållbart att elbussar drabbas av elskatt

Debattartikeln publicerades i Dagens industri den 4 februari

Ska bussbranschen fortsatt vara modern, attraktiv och ligga i framkant behöver omställningen mot elbussar snabbas på. Regeringen måste ge bussbranschen förutsättningar att fortsätta vara ledande, skriver Marcus Dahlsten och Anna Grönlund.

Bussen tillhör ett av våra främsta transportmedel för att kunna ta oss till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Den är dessutom ett miljövänligt alternativ att färdas med och redan i dag kör svenska bussar på 85 procent fossilfria drivmedel, huvudsakligen tack vare biodrivmedel.

Men efterfrågan på biodrivmedel ökar när fler trafikslag ställer om och skulle busstrafiken istället övergå till eldrift kan det biodrivmedel som i dag tankas i bussarna användas där det behövs bättre. Det skulle till exempel gynna omställningen på godstransportsidan.

Därför är det obegripligt att den svenska regeringen, trots positiva besked från EU-kommissionen om att det är grönt ljus att slopa elskatten på bussar i Sverige, väljer att behålla den. Skulle elskatten istället lyftas bort, ökar incitamenten ytterligare för bussföretag och kollektivtrafikmyndigheter att investera i eldriven busstrafik.

Vid årsskiftet fanns 245 elbussar i trafik i Sverige. Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre koldioxidutsläpp, utan även att det blir mindre buller i stadsmiljön och kräver mindre underhåll för operatörerna. Men hur ska branschen våga investera och satsa vidare på nya fordon, laddplatser och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när man inte får veta vad som gäller?
Ytterligare ett orosmoment är kapacitetsbristen i de svenska elnäten. Avtalen i den offentligt upphandlade busstrafiken är ofta på tio år. När upphandlingen görs måste både regionala kollektivtrafikmyndigheter och bussföretag känna sig säkra på att de elbussar man vill ha får ström under hela avtalsperioden.

Just nu finns möjlighet att påverka omställningen till elbussar, då en stor del av den svenska kollektivtrafiken ska handlas upp för drygt 100 miljarder kronor de närmaste tre åren. Många av landets offentliga upphandlare har i samband med detta gjort egna utredningar och studier kring möjligheterna att införa elbussar i den egna regionen.
Det är också en utveckling som svensk fordonsindustri följer noga. Trenden globalt är att busstillverkare på alla kontinenter satsar på att utveckla elbusskoncept. En stark svensk hemmamarknad är viktig för svensk fordonsindustri och den svenska elskatten på bussar är inte en positiv faktor i det sammanhanget.

Den elbusspremie som regeringen redan infört är bra, men räcker inte till de investeringar som den svenska kollektivtrafiken står inför. Större satsningar behövs:

* Ge bussbranschen förutsättningar att fortsätta vara ledande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Nu vill vi se ordentliga satsningar för att elektrifieringen av landets bussflotta ska ta fart. Ett första steg är att lyfta bort elskatten.
* Öka anslagen till elbusspremien.
* Säkerställ att de svenska elnäten har kapacitet att försörja stora bussdepåer på strategiska platser och att en infrastruktur också byggs upp för laddning av bussar i exempelvis expressbusstrafik. För expressbussar samt turist- och beställningstrafiksbussar kan planeringen samordnas med exempelvis ny infrastruktur för godstrafik på väg.

Elbussarnas fördelar är många och varje ny elbuss spelar roll för klimatet. Snabbas takten mot elektrifiering inte upp, riskerar den svenska bussbranschen bli omkörd och det är inte hållbart. Nu vill vi se att elskatten på elbussar tas bort.

Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen
Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.