Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Låt kommuner och regioner upphandla inrikesflyg

Låt kommuner och regioner upphandla inrikesflyg

När Sverige efter krisen öppnas upp igen måste flygpolitiken förändras för att säkra tillgängligheten för hela landet och för södra Sverige.

Debattartikeln publicerades i Kvällsposten (Expressen)

Situationen för mindre flygbolag och regionala flygplatser är akut – inte minst för södra Sveriges flygplatser Ängelholm, Halmstad och Ronneby. Företag står med kniven mot strupen helt utan intäkter men kvar med sina fasta kostnader. En ohållbar flygpolitik med uteblivna leveranser har lämnat svenska flygföretag sämre rustade för krisen än sina utländska konkurrenter.   

När Sverige efter krisen öppnas upp igen måste flygpolitiken förändras för att säkra tillgängligheten för hela landet och för södra Sverige. Transportföretagen efterlyser därför tre politiska reformer för en nystart för inrikesflyget:  

Offensiv satsning på hållbart flyg. Gör stimulanspaketen gröna med satsningar på inhemsk biojetproduktion genom investeringsstöd till biobränsleproducenter. Skala upp forskning och utveckling av elflyg och flygindustrin i Sverige.  

En ekonomiskt hållbar flygmarknad. Flyget behöver en återhämtningstid. Slopa därför flygskatten, säkerställ driften av icke statliga flygplatser, frys avgiftshöjningar och se över ekonomiska mål för affärsverk och statliga bolag.  

Flytta makten från Stockholm. Ge kommuner och regioner möjlighet att upphandla flygtrafik. Staten ska inte bestämma vilket lokalt transportbehov regionerna har.  

Flygpolitiken före coronapandemin var otydlig. Regeringens flygstrategi från 2017 blev en skrivbordsprodukt, om ens det. Varken Arlandarådets slutrapport eller flygplatsöversynen om de regionala flygplatsernas framtid såg någonsin dagens ljus. 

I stället infördes 2018 en särskild flygskatt trots att remissinstanserna såg riskerna. Varningsklockorna från regioner, näringsliv och myndigheter var unisona men bemöttes i det närmsta med en axelryckning av regeringen. Kvar står nu svenska flygföretag, mer sårbara än konkurrenterna, i den värsta kris flyget någonsin upplevt i fredstid. 

Hållbarhetsarbetet har dock inte avstannat utan drivs framåt av konstruktiva politiska krafter och ett offensivt näringsliv. Resenärer ställer allt tuffare och berättigade hållbarhetskrav.   

I coronapandemins kris har regeringen vidtagit åtgärder för företag och arbetstagare men har ännu inte presenterat några särskilda krispaket till transportsektorn. De statliga kreditgarantierna för flygföretag är välkomna men tyvärr verkningslösa för mindre regional- och inrikesflygbolag. Små företag utan intäkter har ingen möjlighet att låna pengar till ränta för att betala fasta utgifter. Upphandlad flygtrafik till Norrland och Gotland är viktigt för regionerna men är ingen räddning för flygbranschen.  

Tre flygbolag, SAS, BRA och Norwegian, står för 98 procent av inrikesmarknaden. BRA har ansökt om rekonstruktion, Norwegian har pausat all inrikestrafik och varslat anställda medan SAS fortsatt flyger ett mycket begränsat trafikprogram.  

I Norge flyger fortsatt landets tre största flygbolag med reducerade tidtabeller, men med statsstöd. Norges regering agerade snabbt och resolut när coronapandemin var i sin linda. Genom beslut om akuta krisåtgärder i form av slopad flygskatt, sänkta flygplatsavgifter och upphandlad flygtrafik kunde regeringen rädda arbetstillfällen och säkra stora värden i flygbranschen.  

Vilka flygföretag i Sverige som överlever krisen är för tidigt att säga. Men när flygbranschen så sakteliga återstartar krävs reformer. Sverige har inte råd att återgå till den åderlåtning av flyget som skett de senaste åren. En avgiftssmäll måste undvikas. 

Men hållbarheten då, frågar många? Vi menar att det ena kräver det andra. Hållbarhet är flygbranschens ödesfråga och existensberättigande. Hållbarhetsmålen ligger fast och svenska flygföretag är i framkanten. Men för att investera i hållbarhet måste flygföretagen tillåtas vara lönsamma.   

Troligtvis är stora värden i flygbranschen redan förlorade, men regeringen kan fortfarande byta sida och rädda det som återstår och även säkerställa tillgängligheten för södra Sverige genom en flygpolitik som gör det möjligt för regionala flygplatser som Ängelholm, Halmstad och Ronneby att finnas tillgängliga även i framtiden. 

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen

Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.