Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kortsynt jämförelse mellan tåg och flyg

Att jämföra tågets mest förmånliga energiscenario med ett äldre jetflygplan som flygs helt utan biobränsle är som att jämföra äpple och päron. SJ:s reklamkampanj haltar, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe vid Transportföretagen inför flygkonferensen Take-off Landvetter.

Debattartikeln publicerades i Expressen/GT den 17 januari

För att stärka sin marknadsposition utmålar statliga tågbolaget SJ flyget som den stora klimatboven i sin kampanj ”40 000 resor”. En haltande jämförelse mellan tåg- och flygresor på sträckan Göteborg-Stockholm ska sälja fler biljetter. Sannolikt spenderar SJ stora kommunikationspengar i bara farten. I SJ:s framtida transportsverige kanske det inte finns något inrikesflyg alls. 

Som kontrast anförde infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett tal vid Transportforum tidigare i år att Sverige behöver flyget. Vi håller med. Flyg och tåg, liksom andra trafikslag, kompletterar varandra och våra olika resebehov. Alla resenärer har rätt till information om transportens miljöpåverkan samt vilka medel som finns för att begränsa den. 
Vi ifrågasätter inte att tåget är ett fantastiskt sätt att resa. Tvärtom, med elektrifiering, förmånliga avgifter samt en i hög utsträckning skattefinansierad infrastruktur är järnvägen ett hållbart och billigt sätt att resa. Men tåget kan inte ensamt tillhandahålla Sveriges transportbehov. Flyget behövs när vi ska resa snabbt till och från Stockholm, Norrland eller vidare ut i världen

Inte är det enkelt att göra en rättvis jämförelse av utsläpp. Särskilt när syftet är att övertyga konkurrentens passagerare för egen vinnings skull. SJ hävdar att relationen tåg-flyg är 1:40 000 i utsläpp per passagerare. Siffran jämför tågets mest förmånliga energiscenario med ett äldre jetflygplan med cirka 70 procents beläggning som flygs helt utan biobränsle. På forskarspråk skulle man säga att jämförelsen lider av fördelningsfel eller på enkel svenska: Att jämföra äpplen med päron. 

Andra debattörer har jämfört fler faktorer som faktisk energiförbrukning och kommit fram till att utsläppen från en flygresa Göteborg-Stockholm kan motsvara 10 till 15 tågresor. Sveriges infrastruktur fordrar dock en debatt som sträcker sig längre än ensidiga sifferexerciser. Vi måste även ta in andra aspekter såsom tidsåtgång och omställningen som samtliga trafikslag, även flyget, genomgår. Flygbranschen har antagit en färdplan för fossilfrihet inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. 

Social hållbarhet är också viktigt. Det måste vara möjligt att komma hem i tid efter en tjänsteresa för att hämta sina barn från förskolan. Och varför inte ta tåget i en riktning och flyga hem om det behövs för nästa arbetsdag eller för att livspusslet ska gå ihop?

I Europa samarbetar flygbolag och tågoperatörer för att erbjuda en sammanhållen bokning på en biljett. Då skapas mer effektiva resmönster. När Landvetter får en järnvägsanslutning finns potential för kombinerade resor. Då krävs samarbete i stället för ställningskrig.

Flyget behövdes i går, det behövs i dag och kommer även behövas i morgon. Täta avgångar hela dagen gör det möjligt att resa till och från Stockholm under timmen. För många transferpassagerare är flyget till Arlanda eller Bromma endast en del av resan. Under passagerarnas säten transporterar flyget även stora mängder viktig och tidskänslig flygfrakt, till exempel vaccin och komponenter till industrin. 

För att hela landet ska leva krävs väl fungerande transporter där vi väljer mellan tåg, bil, buss, båt eller flyg beroende på resans syfte, tidsåtgång, kostnad och miljöpåverkan. I vårt framtida transportsverige samarbetar trafikslagen så att Sverige når klimatmålen. Ingen tjänar på ensidiga kampanjer mellan olika transportföretag. Allra minst de konsumenter och företag som till syvende och sist ska köpa resan.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen
 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.