Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kommunen kan inte anställa väktare – krävs eget vaktbolag

Debattartikeln publicerades i Barometern den 7 februari

Att Kalmar kommun vill stärka trygghetsarbetet är bra, men det måste ske på ett seriöst och kostnadseffektivt sätt. Istället borde kommunen lära av andra rödgröna erfarenheter från Uppsala och Stockholm som anlitar ordningsvakter från bevakningsföretag.

Basen för ett fungerande trygghetsarbete är att det är ordning och reda i säkerhetsinsatserna. Att Kalmar kommun tänker utreda möjligheten att anställa väktare i egenregi är tveksamt av flera skäl.

För det första – man kan visserligen kalla den kommunalt anställda personalen för ”väktare” eller ”trygghetsvärd”, då yrkestitlarna i sig inte är skyddade. Men för att personal ska få utföra arbete som väktare och genomgå myndighetskontroll, arbeta med tjänstemannaskydd och använda batong så måste man arbeta i ett auktoriserat bevakningsföretag. Det gäller även om den kommunanställde har väktarutbildning sen tidigare - personen har ändå inte rätt att använda utrustning i den kommunala tjänsten. Den kommunala personalen omfattas inte heller av laglydnadskontroller.

För att kunna anställa väktare fullt ut i egenregi krävs först att kommunen startar ett eget bevakningsföretag som i sin tur klarar Länsstyrelsens auktorisation. På nationell nivå avskaffades idén om offentligt ägda bevakningsföretag när det gamla ABAB ombildades till ett privat företag på nittiotalet. Är det Kalmars kommunalråds ambition att gå tillbaka till den typen av företag?

För det andra – även om det idag är möjligt att anställa personalkategorin ordningsvakter i kommunal regi är det ändå en tveksam strategi. Säkerhetsföretag är experter på just säkerhet och det är omöjligt för en kommun att bygga upp motsvarande bredd i kompetensen. Dessutom är det enklare att hantera personaltoppar och säsongsvariationer när man som säkerhetsföretag kan kombinera olika uppdrag hos olika kunder och därmed också ha en mer effektiv personalplanering. Det är också tveksamt om det är en kommunal kärnuppgift att utföra bevakning.

Till sist – lär av andra. De dåvarande rödgröna majoriteterna i både Uppsala och Stockholm valde att bygga upp sina ordningsvaktssatsningar genom att anlita bevakningsföretag. Kommunens kontroll har fungerat väl och bägge kommuner har behållit systemet även vid skiftande politiska majoriteter. Framgångsfaktorn är att både kommunens säkerhetschefer samt politiker är djupt engagerade i trygghetssatsningen, medan säkerhetsföretaget bistår med kompetens inom just säkerhet. Dialogen mellan politik, tjänstemän och företag har varit en nyckel i att hitta vägarna framåt. Som en följd har också ordningsvakternas tjänster utvecklats i både Uppsala och Stockholm, med strukturerad samverkan med polisen, socialtjänst och frivilligorganisationer som en viktig bas.

Det enda tänkbara argumentet för att överta något i egenregi är om privata lösningar utgör en försämring för de anställda, men inom bevakning är det tvärt om. Väktare och ordningsvakter som är anställda av auktoriserade bevakningsföretag omfattas av branschens täta samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Utbildning och arbetsmiljöfrågor hanteras i vårt partsgemensamma organ, BYA. De väktare och ordningsvakter som anlitas i egenregi ställs utanför det systemet. Det är därför rimligare att Kalmar kommun bygger vidare på det fungerande systemet, inte monterar ned det.

Li Jansson, branschchef, Säkerhetsföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.